Poänglöst? Ismahan Cigel tror att många i Skärholmen känner att deras röst inte gör någon skillnad och att det är därför de väljer att inte rösta. Foto: Simon Lundvall

Kritik mot majoriteten efter historiskt lågt valdeltagande

Rekordfå Skärholmsbor gick och röstade i kommunvalet. I vissa distrikt var det en bra bit under hälften som tog sig till vallokalen. V och S är kritiska till majoriteten som de anser inte har gjort sitt för att öka valdeltagandet.

  • Publicerad 08:50, 22 sep 2022

Det blir samma sak även om det bytts

På en parkbänk utanför förskolan på Brantholmsgränd sitter Ismahan Cigel, 49. I kvarteren runt förskolan där hon arbetar och i husen runt Skärholmen centrum har endast 37,8 procent röstat i kommunvalet enligt preliminära siffror.

Hon tror att otryggheten i området kan ha påverkat.

– Jag känner mig inte trygg här. Man ser polisen och ungdomsgäng, kanske vågar man inte gå ut och rösta, säger Ismahan Cigel.

Hon tror också att många kan tycka att det är poänglöst att rösta.

– De vet inte vilket parti de ska rösta på. Det blir samma sak även om det bytts.

Brist på information

Valet 2018 bröts en trend i Skärholmen då valdeltagandet ökade för första gången under 2000-talet. Men glädjen blev kortvarig. Valdeltagandet i år ser ut att bli 57,2 procent för Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng. Ett stort tapp från förra valet då 63,6 procent deltog. Det är även en bra bit under förra bottennoteringen som var 2014 med 62,5 procent.

Valdeltagande i kommunvalet 2022

Andel som röstade i valdistrikten i Skärholmen enligt den preliminära rösträkningen.

Sätra Gård: 74,3 %

Bredäng Ö: 74,3 %

Vårberg V: 72,2 %

Bredäng NÖ: 65,1 %

Bredäng NV: 62,4 %

Sätra V: 62,3 %

Vårberg N: 61,8 %

Bredäng S: 59,7 %

Sätra S: 58,8 %

Skärholmens gård: 58,4 %

Portholmsgången: 57,8 %

Skärholmen S: 55,3 %

Ekholmshöjden: 54,8 %

Bredäng mellersta: 53,4 %

Sätra N: 52,5 %

Bredäng V: 51,5 %

Storholmsbackarna: 45,5 %

Stångholmsbacken: 44,2 %

Vårberg S: 43,6 %

Vårberg C: 43,3 %

Skärholmen C: 37,8 %

Totalt: 57,2 %

Visa merVisa mindre

Ulrika Lorentzi, ordförande för Socialdemokraterna i Skärholmen. Foto: Privat

Ulrika Lorentzi, ordförande för Socialdemokraterna i Skärholmen, anser att det hade behövts bättre information om hur valet går till och mer tid till förtidsröstning. 

– Socialdemokraterna hade en valstuga i Skärholmen och vi fick många frågor om hur man gör för att rösta. Om kommunen också hade haft det hade det kunnat bidra. Jag knackade också dörr och folk sa att de skulle åka bort över helgen och rösta på måndag.

Inför förra valet hade stadsdelen anlitat fyra valambassadörer, med koppling till lokala föreningar. De arbetade med att informera och peppa folk att gå och rösta.

I år har inga valambassadörer anlitats. Ulrika Lorentzi tror att det påverkat.

– Valdeltagandet gick upp förra valet. Något gjorde man rätt då.

Ambassadörer

Även Shamso Ali Hassan, ordförande för Vänsterpartiet i Skärholmen, tycker att valambassadörer borde ha prioriterats. Hon anser också att det var dåligt skyltat till förtidsröstningslokaler och vallokaler.

– Förvaltningen gjorde minimalt för att aktivera röstare trots att vi i oppositionen har tryckt på detta, säger hon via sms.

Stadsdelsmandat

Men Johan Kling (C), stadsdelsnämndens ordförande, håller inte med. Han pekar på att förvaltningen har satsat på information på flera olika språk som spridits på gator och torg och i sociala medier. De har även satt upp information och haft förtidsröstningslokal på medborgarkontoret.

– Förvaltningen har även haft stadsdelsmammor och medborgarvärdar som informerar folk om valet. Samma uppgift som ambassadörer, men ett annat namn, säger han.

Kritisk. Shamso Ali Hassan, ordförande för Vänsterpartiet i Skärholmen. Foto: Lima Habib

Mycket har gjorts. Stadsdelsmammor och medborgarvärdar har informerat om valet. Valambassadörer med ett annat namn, enligt Johan Kling (C), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Hamid Ershad Sarabi

– Sedan tycker jag att det offentliga ska använda beprövade metoder. Valforskningen är tydlig, bästa sättet att få människor till urnan är att få dem i arbete och integreras i samhället.

Johan Kling tror också att de långa köerna i vallokalerna och den nationella debatten kan ha bidragit.

– Den hårda retoriken och kalla klimatet i nationella debatten tror jag påverkade valdeltagandet. Det kan ha gjort att politiken kändes långt bort för väljarna. 

Ska utvärderas

Utanför Vårberg centrum står 46 åriga Sara Sallj och väntar på barnen. I hennes kvarter röstade ungefär varannan. Hon var en av dem.

Hon tror att covid och världsläget kan ha påverkat.

– Det tror jag påverkar, det blir stopp i livet. Jag har ingen aning. Men jag hoppas det blir bättre.

Det är även Johan Klings förhoppning. Enligt honom ska stadsdelen utvärdera vad som kunde gjorts annorlunda.

– Sedan kommer flera centrala myndigheter göra det. Jag gissar att utvärderingar och analyser kommer löpande från de inblandade instanserna om hur valet kan utvecklas rent tekniskt.