Att Lövstabadet försvinner om Lövstaverket byggs har mötts av kritik från flera håll. Foto: Mikael Andersson

Kritik mot Lövstaverket: "Kan riskera dricksvattnet"

Temperaturen stiger i debatten om det planerade värmeverket i Lövsta. Nu riktar Naturskyddsföreningen i Stockholm kritik mot staden.

  • Publicerad 16:30, 4 mar 2019

Stockholms stads och Stockholm Exergis planer på ett värmekraftverk i Lövsta har stött på skarp kritik från privatpersoner, bland annat för att Lövstabadet riskerar att försvinna om verket blir verklighet.

Så vill de stoppa nya Lövstaverket

Nu sällar sig Naturskyddsföreningen till kritikerna, vilket P4 Stockholm rapporterade först om. Den här gången handlar kritiken om att dricksvattnet kan stå på spel om staden får som de vill.

– Det är viktigt att dricksvattentäkten inte riskeras och den frågan har länge varit ett orosmoln i det här projektet. Exergi har i uppgift att klargöra i detalj vilka konsekvenser projektet för med sig, säger Anders Tranberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Hur tycker du att de skött sig hittills?

– De har ju börjat med provtagningar nu. Men jag tycker att man borde ha kommit ut med underlag ännu tidigare, i samband med att start-PM:et publicerades på stadens hemsida.

Anders Tranberg menar att områdets historia som öppen soptipp har lett till att det finns risk att föroreningar läcker ut i Mälaren. En situation som enligt honom kan förvärras om inte Exergi visar att de kan hantera riskerna.

Här är svaren på DINA frågor om Lövstaverket

Vidare anser Anders Tranberg att det är synd om Lövstabadet försvinner, en risk som redan uppmärksammats och fått kritik av bland annat föreningen #räddalövsta.

– Vi tycker inte att platsen är bra, men varken vi eller Exergi har kunnat hitta någon bättre och Stockholm behöver ju energi nu när kolverket i Värtan ska stängas. Dyker det upp något förslag på en alternativ plats som är bättre så blir det intressant, men just nu verkar det väldigt svårt att hitta, säger Anders Tranberg.

Vill hitta ny badplats

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, håller med om att dricksvattnet är en viktig fråga. Han säger att markundersökningarna på platsen sker enligt de rutiner som gäller i den här sortens ärenden.

– Det är nu när vi som exploatör går in och tittar på området, med avsikt att bygga en anläggning, som vi har som skyldighet att utreda marken i detalj. Jag tror att Naturskyddsföreningen vet att det är så här man gör, säger Ulf Wikström.

Ulf Wikström ser helst att badet och även småbåtshamnen i området sparas, men menar att det är tekniskt svårt. I stället finns "allt intresse i världen" för att hitta en ny plats för dessa aktiviteter, säger han.

Har ni något alternativ om ni kommer fram till att det är omöjligt att bygga ett värmeverk i Lövsta?

– Allt pekar mot att Lövsta ska användas, det har varit planlagt sedan 90-talet. Ingen kan heller förneka att det finns ett behov att utveckla fjärrvärmen. Nu handlar allt fokus om att hitta ett miljösäkert sätt att gå till väga, säger Ulf Wikström.