Förvånade. Förra veckan fick Folkets Husby reda på att deras IOP inte kommer förnyas efter årsskiftet. Foto: Folkets Husby

Kritik mot hantering av Folkets Husby

I samband med att Rinkeby-Kistas verksamhetsplan presenterades förra veckan meddelade den grönblå majoriteten att Folkets Husbys IOP-överenskommelse inte skulle förnyas. Nu möts beskedet av skarp kritik.

  • Publicerad 15:03, 10 feb 2021

Förra veckan kunde Mitt i rapportera om att Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd väljer att inte förnya sin IOP-överenskommelse med Folkets Husby, som löper ut vid årsskiftet.

– Det är inte så dramatiskt, vi har helt enkelt nått vägs ände med just det samarbetet, sa Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i stadsdelsnämnden, då.

Nu riktas skarp kritik från flera håll mot nämndens agerande. På Folkets Husby menar man att beskedet kommit utan förvarning och att de inte fått något svar på varför just deras eventuella förlängning av IOP för 2022 omöjliggjorts.

– Självklart tycker vi att den här typen av beslut ska förankras med oss innan det kommuniceras ut till media. Ingen annan förening nämns på det sättet i verksamhetsplanen. Transparens och tydlighet är viktigt inte bara för oss utan Järva i stort. Vi måste fortsätta ha höga förväntningar på att beslut som tas är väl underbyggda och har en saklig grund, säger Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby.

Hon menar att det inte funnits några indikationer på att stadsdelen inte tyckt att IOP:n fungerat, och att ambitionen från Folkets Husbys sida är att fortsätta ha en konstruktiv relation till förvaltningen.

– Förhoppningsvis får vi ett förtydligande av dem i veckan. Syftet med IOP är att ha en ömsesidig dialog. Vi har varit duktiga på att rapportera om verksamheten, blivit mycket refererade till i verksamhetsberättelsen och har goda relationer med allt från lokalsamhället, myndigheter, universitet och andra organisationer, säger hon.

Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby. Foto: Folkets Husby

Oppositionen kritiska

När verksamhetsplanen togs upp i nämnden stod det klart att även S och V ställde sig kritiska till beskedet. De lade ett ändringsförslag om att stryka meningarna om Folkets Husby, något som röstades ned av majoriteten.

– De grönblå har velat ge skenet av att de satsar på föreningslivet, men ser man över tid så har man sänkt stödet till föreningarna med ungefär 70 procent sedan 2018, det är under all kritik, säger vice ordförande i nämnden, Elvir Kazinic (S).

Veronica Stiernborg (V), ledamot i nämnden, är också förvånad.

– Jag tycker det är konstigt att man ens nämner att man ska ta bort en IOP 2022 i en verksamhetsplan för 2021. Ingen utvärdering har ens gjorts, säger hon, och fortsätter:

– Folkets Husby har 54 medlemsföreningar och engagerar sig mycket i lokala frågor, bland annat har de gjort en stor och uppskattad trygghetsstudie om läget i området. De når ut till grupper där förvaltningen inte lyckas, vilket borde tas tillvara på.

Ställer inte upp på intervju

Mitt i har under veckan upprepade gånger sökt stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), som inte vill ställa upp på en intervju. Han lämnar istället skriftliga svar på våra frågor, via mejl.

Ole-Jörgen Persson skriver att de gav beskedet så pass tidigt för att Folkets Husby ska ha kunna fundera på önskemål om framtida samverkan och ha tid att ställa om sin verksamhet.

Han ger inget rakt svar på frågan om varför avtalet inte förlängs, men skriver:

"Generellt är det så att stadsdelen eftersträvar avtal som är konkreta och enkla att följa upp och mäta effekterna av".

Han meddelar också att stadsdelen eftersträvar en god samverkan med föreningslivet, men att de organisatoriska formerna kan förändra sig över tid utifrån det behov såväl stadsdelen som civilsamhället har.

Framtida samverkan verkar dock inte utesluten.

"Om och eventuellt när Folkets Husby återkommer med en ansökan om andra former av bidrag, eller för den sakens skull ansöker om ett nytt och annorlunda IOP-avtal med stadsdelen, ska detta beredas av stadsdelsförvaltningen och beslutas av stadsdelsnämnden.", skriver han.

Det här är IOP

IOP står för idéburet offentligt partnerskap och innebär en samverkansmodell där civilsamhället får tydliga, mer långsiktiga och ekonomiska förutsättningar som ett komplement till föreningsbidrag.

Syftet är att skapa långsiktiga samarbeten med idéburna organisationer för att dessa i ökad utsträckning ska kunna delta aktivt och bidra till stadens utveckling.

Rinkeby-Kista har IOP-överenskommelser med fler organisationer i stadsdelen, varav de flesta kommer förlängas. Ett helt nytt IOP kommer även uppföras med Fryshuset, som rör sig om ett par miljoner. Den utgående överenskommelsen med Folkets Husby rör sig om 1,8 miljoner per år.

Visa merVisa mindre