Kritik mot att lägga ned Riddarfjärdslinjen

Trots ökat antal resenärer lägger båtpendeln ner. Martin Axhamre menar att linjen varit styvmoderligt behandlad från start.

  • Publicerad 04:58, 24 nov 2018

Riddarfjärdslinjen fick aldrig någon riktig chans.

Det anser Södermalmsbon Martin Axhamre, som tar båten från Söder Mälarstrand till jobbet i city så ofta han kan.

Under hösten har han och och många andra resenärer lobbat för att linjen, som funnits på försök sedan 2016, ska få vara kvar.

Men den sista december är det slut. Anledningen är, enligt landstinget, för få resenärer.

Kapten Bengt Heninge körde första turen 2016 och kommer att köra den sista 2018. Foto: Pekka Pääkkö.

Martin Axhamre tror att en stor stötesten även varit samarbetet mellan det alliansstyrda landstinget och den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset.

Inga väderskydd

Till exempel ville inte staden tillåta väderskydd för linjer som bara är på försök. Och försök med en linje 86 (Solna strand–Södersjukhuset) sattes aldrig i verket, då det krävdes investeringar i bryggor och hållplatser.

När det gäller Riddarfjärdslinjen har Trafikverket varit medfinansiär det senaste året, för att underlätta resandet under upprustningen av tågspåren på den så kallade getingmidjan.

Vi hade velat vara inbjudna till det mötet

Gustav Hemming (C), landstingsråd

Nu har Trafikverket i stället slutit avtal med Stockholms stad om en gratislinje mellan Riddarholmen och Kungsholmen under den tid som gång- och cykelbroarna över Söderström och Norrström är avstängda, med start våren 2019.

– Vi hade velat vara inbjudna till de diskussionerna, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Men enligt Martin Axhamre har Riddarfjärdslinjen varit styvmoderligt behandlad från start.

Till exempel är hållplatsen på Söder Mälarstrand otillgänglig, och från början fanns inget övergångsställe över trafikleden, och resenärerna måste klättra över ett staket för att komma till hållplatsen.

Martin Axhamre slåss för Riddarfjärdslinjen in i det sista. Foto: Privat

Antalet resenärer har ökat

Nedläggningsbeslutet baseras på resenärssiffror som tolkats negativt, menar han. Linjen hade 133 000 resenärer 2017, och enligt rederiets prognos kan man nå 180 000 resenärer i år.

Om det fanns en hållplats även vid t-banan i Gamla stan skulle antalet resenärer öka ännu mer:

– Vi har till och med fått Strömma att provköra, och det ryms inom tidtabellen och med oförändrad totalkostnad, säger han.

En folklig opinion finns för att bevara linjen. En facebookgrupp har bildats och i höst har de haft en namninsamling och är nu uppe i runt 1 000 namn.

Bättre samarbete

Efter höstens val har en ny grönblå politisk majoritet intagit stadshuset.

Hur ställer ni er till nya pendelbåtslinjer?

– All typ av kollektivtrafik som gör att man kan ta sig fram utan bil är bra, så vi tycker om pendelbåtar, säger Daniel Helldén trafikborgarråd (MP).

Han tycker det är synd att Riddarfjärdslinjen läggs ner, och säger att inför kommande försök med pendelbåtslinjer behöver staden och landstinget få till stånd ett smidigare sätt att samarbeta.

– Och när det gäller ersättningstrafiken mellan Riddarholmen och stadshuset så är det Trafikverkets ansvar, men där missade vi att ta diskussionen med landstinget.