Stavsnäs vinterhamn. Foto: Mostphotos/Johan Bjurer

Kris i Värmdö hamnar – hela styrelsen kan få sparken

Styrelsen för kommunens bolag Värmdö hamnar AB föreslås få sparken med omedelbar verkan. Även bolagets vd får kritik, bland annat för jäv.

  • Publicerad 12:20, 29 apr 2022

Kommunägda Värmdö hamnar AB, VHAB, har brustit på flera sätt i ledning och styrning av företaget. Bland annat har man tecknat tveksamma arrendeavtal, för en krona per år, med ett företag i Boda med löfte om att företaget ska få köpa mark som kommunen äger.

Dessutom ska bolagets vd, Michael Larkner, ha tecknat avtal med sin frus företag om att hyra en lokal i Stavsnäs vinterhamn, vilket betraktas som jäv. Han har också handlat kläder från hennes företag till VHAB och, enligt revisorerna, attesterat egna utlägg.

Det säger revisionsfirman Pwc som gjort en särskild granskning av bolaget på uppdrag av kommunstyrelsen. Revisorerna har granskat perioden 2019–2021.

Förslaget: Avsätt styrelsen

Slutsatsen är att styrelse och vd har brutit mot kommunallagen, för att de tecknat avtal med icke marknadsmässiga villkor och som strider mot likabehandlingsprincipen, och mot kommunens ägardirektiv, för att de fattat beslut som inte följer uppdraget från KF.   

Därför föreslås kommunstyrelsen besluta att avsätta hela styrelsen (utom en person som precis har tillträtt sitt uppdrag) på mötet den 4 maj.

– Styrelsen har inte följt bolagsordningen och ägardirektiv, utan de driver bolaget som en egen firma. Vi kan inte ha en styrelse som föregår KFs beslut och som gör upp med enskilda företag på egen hand, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

– Vi kan heller inte ha en ledning som köper saker från en närstående och attesterar egna utlägg. Värmdöborna ska kunna lita på att allt går rätt till, tillägger hon.

Mer revisorskritik

Även kommunens förtroendevalda revisorer riktar kritik mot styrelse och vd i VHAB i sin årliga granskning av kommunens bolag, när det gäller beslut kring hyres- och arrendeavtal. Skälen är samma som nämns ovan.

– Enligt beslut i KF så skulle Värmdö hamnar, om och när de ska sälja en del av den inköpta marken i Boda, ha värderat fastigheten och redovisat detta för KF innan man fattar beslut om försäljning. Så har inte skett, därav vår kritik, säger Torbjörn Andersson, ordförande för kommunrevisionen.

Boda brygga. Foto: Eva Tonström

Fler brister enligt kommunledningen

Efterfrågade kalkylunderlag kring exploateringen med mera i Stavsnäs vinterhamn har inte rapporterats.

Man har påbörjat investeringar i Stavsnäs gästhamn (inköp av pontonbryggor) genom att använda sig av checkräkningskrediten.

Man har ingått avsiktsförklaringar om direktanvisningar gällande bostadsbyggande i Stavsnäs med byggherrar.

De ledamöter som föreslås lämna sina stolar är ordförande Björn Ulfvin (M), förste vice ordförande Mats Abrahamsson (MP), Jan Olsén (S), Lars Bryntesson (S), Björn Alldén (KD) och Kerstin Bäcklund (S).

Visa merVisa mindre

Stavsnäs. Michael Larkner, vd för VHAB, vid de nya sjöbodarna som ställde upp i vinterhamnen förra sommaren. Foto: Pekka Pääkkö

Replipunkt. Stavsnäs vinterhamn ägs och drivs av Värmdö hamnar AB. Foto: Pekka Pääkkö

Värmdö hamnar AB

Ägs till 100 procent av Värmdö kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnar med tillhörande fastigheter:

Sandhamn

Sollenkroka

Stavsnäs Vinterhamn

Boda brygga

Bolvik (en mindre hamn på norra Värmdö som arrenderas av kommunen för mottagande av sopor och avfall från skärgården)

Djurö (en sluten hamn där de hyr ut kajer, båtplatser och lokaler till bl a Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvar och Sjöräddningssällskapet)

Visa merVisa mindre

"Ett misstag att avsätta hela styrelsen"

Förste vice ordförande i Värmdö hamnar AB, Mats Abrahamsson (MP), är medveten om kritiken, men tycker att det är fel att sparka hela styrelsen.

Kritiken från revisorerna kommer inte som någon överraskning för Värmdö hamnars ledning eftersom de fick kännedom om det för flera veckor sedan. Däremot är de förvånade över förslaget att avsätta hela bolagets styrelse.

– Vi har läst och gått igenom revisorernas rapporter noga och tagit till oss den kritik som de riktar mot oss. Att nu sparka hela styrelsen på grund av detta känns överdrivet, och ogenomtänkt, säger Mats Abrahamsson (MP), förste vice ordförande i Värmdö hamnar AB och nu tillförordnad för ordförande Björn Ulfvin (M) som är sjukskriven.

– Revisorerna riktar kritik, ja, men de föreslår ingenstans att vi inte ska ges ansvarsfrihet att fortsätta som styrelse. Det är kommunens eget förslag, tillägger han.

När det gäller kritiken mot vd Michael Larkner så rör det sig om ”mindre förseelser” som inte kommer att upprepas, enligt Mats Abrahamsson.

– Det här är misstag som man bara gör en gång och vi trodde att det var utrett redan. Nu har vi infört rutiner för att förhindra att det sker igen, säger han.

När det gäller arrendeavtalet i Boda så rör det sig om dålig kommunikation mellan VHAB och kommunen, menar han.

– Vi anser fortfarande att vi har gjort rätt där och trodde att vi följde kommunens intentioner och ägardirektiv. Där hoppas jag att vi kan reda ut det missförstånd som uppstått.

Ärendet kommer upp i kommunfullmäktige 18 maj. Mitt i Värmdö har sökt Michael Larkner för en kommentar.