Grönt är skönt. Solna bör värdesätta naturen mer, anser Linda Bell. Foto: Åsa Sommarström

"Krävs nytt tänk om naturens värde i Solna"

En bit på väg, men långt ifrån tillräckligt. Det anser Naturskyddsföreningen om Solnas grönplan. – Vår bild är att exploatering alltid går före naturen i Solna, säger ordföranden Linda Bell.

  • Publicerad 10:13, 22 jan 2022

Det finns fina skrivningar om att bevara naturvärden men vi ser inte att det är någon action.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg är positiv till många av de åtgärder som pekas ut för stadsdelarna.

– Vi välkomnar att man gjort grönplanen, att man tar frågan på allvar och pratar både om biologisk mångfald och rekreation, säger Linda Bell.

Men, invänder hon:

– Den stora konflikten i Solna är den mellan exploatering och bevarande av grönyta. Vi har sett så många gånger de senaste åren att när det väl kommer till kritan så vinner alltid nya kontor och bostäder över naturen.

"Bygg på höjden"

Som exempel framåt nämner hon byggplaner i Nationalstadsparken och tänkt exploatering längs nya Mälarbanan och Gula linjen.

– Vid Hagalundsstationen vill man spränga bort hela Albydalsberget, en kulle täckt av tall, ek och andra lövträd i ett område med tre rödlistade arter. Det går att bygga nya tunnelbanan utan att föröda Solnas naturområden.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-kan-solna-spira-stadsdel-for-stadsdel/repulv!afEGJ8FojO37uRNOIDIO2Q/

Nybyggen, menar föreningen, bör fokuseras till platser som redan är bebyggda.

– Vi för ofta fram att man kan bygga på höjden och där man inte behöver knapra på parker och hugga ned träd. Solna har fördelen att det finns mycket asfalterad yta som inte används fullt ut, som Karolinskaområdet, Hagalunds industriområde, Solna strand och Solna business park.

Vill ha mer action

Mindre snack och mer verkstad efterlyses.

– Det finns fina skrivningar om gröna gårdar och att bevara naturvärden men vi ser inte att det är någon action. Nyplantering av träd har vi inte heller sett så mycket av. Solna behöver ett helt nytt tänk kring vad naturen är värd.

Linda Bell påpekar att det finns andra att inspireras av.

– Stockholm jobbar exempelvis med att flytta hela partier av träd när de bygger nya t-banestationen Sofia på Södermalm. Där ser vi inte alls att Solna är på banan.