Så här ska den nya byggnaden se ut enligt bygglovet från staden. Foto: Läsarbild ARKLAB

Kravet från staden: Bygg klart inom tre år

Hamam-bygget på Östgötagatan måste bli klart inom tre år – annars måste byggbolaget betala vite till Stokholms stad.

  • Publicerad 16:02, 19 nov 2018

Renoveringen av den gamla byggnaden på Östgötagatan 25 har stått och stampat i 15 år. Staden har tecknat tomträttsavtal med Hamam Fastighets AB, inom Castellakoncernen, om att bygga ett hamam och bostäder. 

När måste spaden sättas i jorden?

– Ett tomträttsavtal tecknas normalt för en period om 60 år. Under denna period har tomträttshavaren ansvar för tomträtten och ska betala en markhyra, kallad avgäld, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Staden kan även kräva ett vite, bötespengar, om inte byggnaden blir klar inom en viss tid. 

– I detta fall har byggherren cirka tre år på sig att färdigställa en ny byggnad innan ett vite kan aktualiseras, alltså till år 2021.  

Vad händer om det inte blir något hamam?

Om byggnaden inte färdigställs så kommer staden att tillsammans med tomträttshavaren göra allt för att hitta lösningar så att projektet kan genomföras.  

Murarna ser ut att förfalla. Vilka krav kan ni från staden ställa på företaget?

– Byggherren Castella har utfört grundläggning för en ny byggnad och har rustat upp och förankrat de kvarvarande murarna på gavlarna. Detta innebär att det i dagsläget inte existerar något förfall av de kvarvarande byggnadsdelarna.

Fakta

Detta är turerna om badet

Staden markanvisade 2006 fastigheten till Hydroscand AB som avsåg att bygga turiskt bad.

Hydroscand fick pengaproblem och drog sig ur projektet våren 2009.

Bolaget DeLi Bygg & Montage (nu Castella Entreprenad AB) fick hösten 2009 markanvisning för att bygga ett Hamam och 14 lägenheter med bostadsrätt.

Castella fick genom bolaget Hamam Fastighets AB våren 2010 bygglov, som överklagades då förslaget inte bedömdes leva upp till byggnadens kulturhistoriska värde.

2015 tog Castella fram ett nytt bygglovsförslag med bevarande av fasaderna, som ansågs kulturellt viktiga.

2016 fick Castella/Hamam Fastighets AB bygglov.

Sensommaren 2017 lades lyxiga lägenheter ut till fösräljning.

Våren 2018 drogs lägenheterna tillbaka.

April 2019 hoppas Castella kunna berätta mer om när spaden kan sättas i jorden.

Tomrättsvatalet gäller i 60 år. Byggstart måste ske senast 2021, annars kan staden kräva vite.

 

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre