Foto: Mikael Andersson/Sara Ringström

Kravet: Fler polisinsatser med biljettkontrollen i tunnelbanan

Idag finns flera områden där SL:s biljettkontrollanter inte vågar arbeta utan uppbackning av polis. Det går tvärtemot den politiska viljan att utöka kontrollerna där fusket är som mest utbrett. Nu kräver (M) tunnelbanepoliser.

  • Publicerad 14:08, 6 okt 2017

En biljettkontrollant kan och ska aldrig bära hela brottsbekämpningen på sina axlar.

– Idag jobbar inte biljettkontrollen ensamma i norra Botkyrka samt i Tensta och Rinkeby. Biljettkontrollanterna upplever att det kan bli så hotfull stämning här att man inte vill göra det, säger Jesper Pettersson, presstalesperson på SL.

Efter hot – SL:s kontrollanter vägrar jobba på röda linjen

Det går tvärtemot viljan från politiken att utöka kontrollerna på de platser och vid de tidpunkter där fusket är som mest utbrett.

– Vi ska självklart genomföra biljettkontroller i hela vårt t-banesystem. Vi vet att vissa delar är extra utsatta. Det kan behövas ordningsvakter och väktare men många gånger räcker inte det, säger Kristoffer Tamsons (M), landstingsråd med ansvar för kollektivtrafik.

Färre poliser

Samarbetet mellan polisen och biljettkontrollen är under utveckling och kommer bli vanligare. Men de senaste åren har insatserna ändå minskat, enligt Kristoffer Tamsons.

– Vi ser mycket allvarligt på detta då polisens närvaro ger större möjligheter att stävja fusket. Det är bland annat med bakgrund av detta som biljettkontrollen inte kunnat verka i vissa delar av länet, på grund av hotbilden mot kontrollanterna, säger han.

Kontrollerna ska fördubblas

Nästa år ska också biljettkontrollerna bli dubbelt så många. Det kommer också kräva en utökad närvaro av polisen, menar Tamsons.

– Vi har redan idag en positiv trend där antalet böter ökat och fusket minskat. Det innebär att vi börjar komma till kärnan i tjuvåkningen. Och den består av element som är betydligt svårare att bekämpa.

Hot från vanliga resenärer utan biljett går ofta att hantera med hjälp av ordningsvakter. Men i vissa fall möter även kontrollen personer som är grovt kriminella.

– Många gånger blir ju kollektivtrafikenmed våra biljettkontrollanterden sista försvarslinan i frågan om att upprätthålla lag, ordning, trygghet och säkerhet. Med så mycket kringliggande brottslighet handlar det inte bara om en biljettkontroll längre. Och en biljettkontrollant kan och ska aldrig bära hela brottsbekämpningen på sina axlar.

SL satsar årligen cirka 210 miljoner kronor på trygghetsarbetet. Det handlar framför allt om kamerabevakning, ordningsvakter och trygghetsvärdar.

– Tyvärr upplever vi att satsningarna behövs som alternativ till ett rättsväsende som allt mer har dragit sig tillbaka, istället för ett komplement till det. Idag finns ingen tunnelbanepolis närvarande som kan upprätthålla lag och ordning, säger Kristoffer Tamsons.

Vill återupprätta t-banepolisen

För ett par decennier sedan patrullerande ett par hundra poliser i och omkring Stockholms tunnelbana.

– Tyvärr har tunnelbanepolisen idag i stort sett monterats ner och försvunnit. Det går tvärt mot erfarnheter från många storstäder världen över, där tunnelbanan ofta är navet för brottsbekämpningen, säger Kristoffer Tamsons.

I New York har brottsligheten i tunnelbanan minskat markant sedan 90-talet. Den före detta polischefen för NYPD, som nu är trygghetschef för tunnelbanan där, menar att en hög polisnärvaro är avgörande.

– I New York finns idag runt 2 500 poliser med särskilt uppdrag att bevaka just tunnelbanans 469 stationer. Skulle Stockholms 100 tunnelbanestationer ha samma polisiär bemanning hade det funnits cirka 500 poliser med detta uppdrag. Istället är det i princip tomt, säger Tamsons.

BotkyrkaDirekt publicerade igår ett långt reportage om Botkyrkapolisen och gränspolisens samarbete med SL:s biljettkontrollanter:

Efter hot – SL:s kontrollanter vägrar jobba på röda linjen