Beslagta. Jan Valeskog (S) vill att felparkerade elsparkcyklar ska beslagtas. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson/Stockholms Stad

Kravet: Beslagta felparkerade elsparkcyklar

Samla in felparkerade elsparkcyklar – låt uthyrarna lösa ut dem. Det kräver Socialdemokraterna. Och hävdar att staden har lagen på sin sida att göra så.

  • Publicerad 12:00, 10 sep 2019

En tung trafikfråga, en av de absolut största när det gäller säkerhet. Det säger Socialdemokraterna om de tusentals elsparkcyklar som sedan förra året rullar runt i Stockholm. Och ofta står eller ligger slänga där de inte ska.

Därför gör partiet nu ett utspel som blir en skrivelse i kommunfullmäktige. Den styrande grönblåa majoriteten hävdar att det inte finns lagutrymme att samla in övergivna elsparkcyklar, och att staden därför står handfallna inför tvåhjuliga fordon som blockerar trottoarer och vägar.

Det stämmer inte, säger Socialdemokraterna. Befogenheterna finns. Det fungerar i Malmö.

Här hårdbevakar polisen elsparkcyklarna

Där beslagtar det kommunala p-bolaget felparkerade elsparkcyklar och forslar bort dem. Uthyrningsbolagen får sedan lösa ut dem för en summa. Om de inte gör det, så blir det skroten och företaget faktureras för processen. Det här är en prioriterad politisk fråga i Malmö, där det finns 1 500 hyrbara elsparkcyklar. I våras beslagtogs cirka 150 stycken.

Så här vill då Socialdemokraterna att det även ska gå till i huvudstaden.

– Vi pratar ändå om 6 000 fordon på en väldigt begränsad yta. Trafikkontoret vill göra det här, de vet att det går lagmässigt, men det stoppas politiskt, säger Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd, och nämner 500 kronor som en lämplig summa för att ett uthyrningsbolag ska få tillbaka sin elsparkcykel.

"Nog är nog"

Viktigast är dock enligt honom att Stockholm kan kräva pengar för skrotandet. Om bolaget inte tycker det är värt 500 kronor i lösen, ska de inte komma undan gratis.

– Det är en ren politisk fråga att vi har den här anarkin. Bara i sommar kom det in 500 klagomål från medborgare om elsparkcyklar som hindrar framkomligheten. Det är viktigt inte minst för pensionärer och funktionshindrade. Vi måste göra det vi har rätt att göra. Nog är nog.

Företagen betalar inget till staden

I S-skrivelsen kräver de även att elsparkcyklarna granskas juridisk. Stockholm låter uthyrningsbolagen nyttja stadens mark gratis och utan motprestation för vinstdrivande verksamhet. Det kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen, som säger att alla medborgare ska behandlas lika. Elsparkcyklarna är så nya att det här inte har prövats juridiskt.

Jan Valeskog tycker att de styrande i Stadshuset saknar viljan att ta seriöst på frågan med legalitet.

– Andra betalar för att använda stadens mark, men de här riskkapitalisterna gör det inte. Miljöpartiets trafikborgarråd Daniel Helldén säger att det inte går att göra något åt alla problem med elsparkcyklar, men det är osant. Han har totalt stoppat huvudet i sanden.

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Socialdemokraternas krav

1. Omedelbart ge direktiv till trafikkontoret att flytta felparkerade elsparkscyklar. Kostnaden för detta faktureras bolagen. Detta ska följas upp med en informationskampanj för att upplysa stockholmarna om att kommunen flyttar dessa fordon om de står fel för att underlätta informationsinhämtning från allmänheten. Det ska ges möjlighet att anmäla fordon i Stockholms stads Tyck till-app för snabb hantering.

2. Finansborgarrådet bör skyndsamt  ge i uppdrag till stadsledningskontorets jurister att granska huruvida det överensstämmer med kommunallagen att Stockholms stad utan kostnad upplåter mark och utrymme för en specifik näringsverksamhet utan kompensation eller krav på motprestation. Granskningen bör ske med syftet att uppnå likabehandling mellan olika näringsidkare som använder sig av det offentliga rummet. Granskningen bör utmynna i rekommendationer om hur staden kan underlätta för dessa fordon på ett sätt som är i överensstämmande med kommunallagen. I detta bör också rekommendationer på hur staden kan kompenseras för nyttjandet av offentlig mark presenteras.

Visa merVisa mindre