Plats för lek. Skolgården, med skolbyggnaden i förgrunden och idrottshallarna strax bakom. Foto: AIX Arkitekter

Krav på större skolgård vid planerade jätteskolan

Det är bra att bygga en ny grundskola i Midsommarkransen – men skolgården bör bli större än vad som nu planeras. Det anser Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 06:30, 3 dec 2021

Om några år ska en ny grundskola öppna i Midsommarkransen, är planen. Cirka tusen elever ska få undervisning där och sporta i tre nya idrottshallar.

Som Mitt i rapporterat var planerna nyligen ute på samråd – en chans för berörda att komma med synpunkter till stadsbyggnadskontoret. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser i sitt svar att det är bra att skolan och idrottshallarna byggs. Däremot har man invändningar mot storleken på skolgården och på den park som planeras strax intill.

Risk för hårt slitage

Stadsdelsnämnden anser att skolgården är för liten – 5–6 kvadratmeter per elev. Därför kommer eleverna att använda parken och slita hårt på den. Det riskerar att bli dyrt för stadsdelsnämnden, som sköter drift och underhåll av parker.

Stadsdelsnämnden vill att planerna ändras, så att skolgården får växa och parken krympa.

Stadsdelsnämnden menar också att stadsbyggnadskontorets formuleringar tyder på att man räknar med att parken ska användas av skolungdomarna: ”Skolgården är 5 850 m2 och parken cirka 3 500 m2 stor. Sammantaget ger det en friyta på cirka 9 350 m2 i direkt anslutning till skolan”, står det i förslaget till detaljplan.

"Formuleringen tyder på att man ser på parken som en del av skolans friyta", skriver stadsdelsnämnden.

Engelska skolan flyttar in

Det är Engelska skolan som ska flytta in i den nya grundskolan, från sina nuvarande lokaler vid Telefonplan. Bygget planeras vid Midsommarkransens gymnasium. Stadsdelsnämnden tror att elever från båda skolorna kommer att använda den nya parken.

Tyck till om nya jätteskolan i Midsommarkransen

Så här ser tidsplanen för bygget ut

Start-pm antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.

Samråd pågick 12 oktober–23 november 2021.

Granskning planeras under kvartal 2, 2002.

Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 3, 2022

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre