Foto: Mitt i och Google

Krav på munskydd på Serafen stoppas

Tidigare beslutade Arbetsmiljöverket om krav på munskydd för anställda på vård- och omsorgsboendet Serafen. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

  • Publicerad 09:55, 4 maj 2020

För ungefär en månad sedan beslutade Arbetsmiljöverket att anställda på Serafens vård- och omsorgsboende måste ha munskydd och visir när de arbetar med patienter som har eller misstänks ha covid-19.

Detta efter att fackförbundet Kommunal stoppade sina medlemmar på vård- och omsorgsboendet att arbeta närmare än en meter från misstänkt smittade eller smittade patienter.

Nu har förvaltningsrätten upphävt förbudet, då de anser att begreppet ”patientnära arbete” inte är tillräckligt tydligt för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark, till SVT.