Arkitektens vision. Totalt 120 lägenheter ryms i punkthusen. Foto: Tovatt Architects & Planners/Sweco

Krav på kompensation för trädfällningar i Aspudden

Minst elva träd måste fällas om 120 ungdomsbostäder byggs i Aspudden. Det måste kompenseras, anser Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

  • Publicerad 06:19, 25 nov 2020

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning är positiv till de fyra punkthus ska planeras i korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen i Aspudden. Förvaltningen anser dock att en grönkompensation bör göras. Orsaken är att elva träd kommer att avverkas och ytterligare åtta träd ligger i riskzonen, om bygget av ungdomsbostäderna blir verklighet.

Som Mitt i har berättat är byggplanerna just nu ute på samråd. Stadsdelsförvaltningen framför önskemålet i sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret. Där står också att förvaltningen gärna vill vara med och diskutera hur grönkompensationen ska göras.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd väntas godkänna remissvaret vid sitt möte den 26 november.