Laddad. Viktor Plühm passar på att ladda sin elbil på Valhallavägen under ett besök i Stockholm. Foto: Pekka Pääkkö

Krav: Förläng p-tiden på laddplatser

Tretimmarsregeln på laddplatserna har väckt debatt. En majoritet av elbilsförarna vill stå längre, och flera andra bilister retar sig på att platserna ofta gapar tomma – med än hårdare tryck på resterande rutor som konsekvens.

  • Publicerad 14:53, 1 jul 2022

Det har blivit fullkomligt kaos här

I början av juni blev Valhallavägen officiellt Sveriges längsta laddgata för elbilar, och de 60 platserna i allén kommer snart att utökas till 200.

Även på Narvavägen har laddplatserna blivit fler den senaste tiden.

De flesta av dem har en tidsbegränsning på tre timmar på dagarna, vilket är ett gemensamt beslut från Stockholms stad och företagen bakom laddplatserna.

– Den finns för att man vill uppmuntra till rotation. Om folk stod längre skulle det bli svårare att hitta en laddplats, säger Joakim Svensson vid trafikkontoret.

Funkar inte. ”Tre timmar funkar inte alls för mig, säger elbilsföraren Sara som i stället tog en av de ”vanliga” platserna på Valhallavägen. Foto: Pekka Pääkkö

Hittills verkar tidsbegränsningen tjäna sitt syfte. Lite för bra till och med, menar flera läsare som hört av sig den senaste tiden och vittnat om att en stor del av laddplatserna gapar tomma.

– Konsekvensen blir att både elbilar och andra bilar får konkurrera om de platser som blir kvar, och det i ett läge när det finns alldeles för få. Det har blivit fullkomligt kaos här sedan laddplatserna byggdes. Innan dess gick det att hitta parkering på Valhalla­vägen, men nu ställer de sig hur som helst, säger Alf Levy som bor i kvarteren runt Valhallavägen.

Han poängterar att laddplatserna i grunden är ett bra initiativ, och att det är själva tidsbegränsningen som ställer till det.

– Det är självklart att man ska gå över till elbilar i stan. Men man måste kunna stå kvar på laddplatsen längre.

Den åsikten delar han med elbilsförarna. Stockholm stads egna utvärderingar av laddplatserna visar att en klar majoritet av elbilisterna vill att laddtiden ska vara längre.

”I likhet med föregående år beror det sannolikt på att det är svårt att flytta bilen efter tre timmar om man exempelvis laddar då man arbetar, samt att laddeffekten är för låg för att fordonet ska kunna ladda till tillräcklig kapacitet”, skriver trafikkontoret i den senaste rapporten från 2020.

Viktor Plühm, som är i Stockholm på besök, håller med.

– Tre timmar är lite kort, för mig tar det i alla fall fyra, fem timmar att ladda med normal effekt.

Omtvistat. Tre­timmarsregeln har varit föremål för debatt den senaste tiden. Foto: Pekka Pääkkö

Just nu finns inga planer på att ändra på tidsbegränsningen. Men Stockholms stad har regelbundet kontakt med laddplatsoperatörerna, och är öppna för att testa olika upplägg, skriver Joakim Svensson i ett mejl till Mitt i.

I september kommer staden att redovisa statistik från 2021 om hur platserna utnyttjas, och hur mycket energi som överförts.