Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd i Stockholm stad. Foto: Mitt i

Kranvatten fyller på sjöar – försvaras av MP-topp

Miljarder liter rent dricksvatten pumpas ut i Stockholms sjöar och vattendrag för att de inte ska torka ut. – Om vi gör ingrepp på naturen genom bebyggelse så är det vårt ansvar att vidta de åtgärder, men det kan hända att tillvägagångssättet kan ändras i framtiden, säger Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd i Stockholm stad.

  • Publicerad 09:47, 19 okt 2018

Mitt i berättade i tisdags att miljarder liter rent dricksvatten pumpas ut i sjöar och vattendrag i Stockholm.

Långsjön fylls årligen på med rent kranvatten i volym motsvarade en och en halv Globen. Det har man gjort de senaste 16 åren.

: Skydda sjöar framför spara dricksvatten

Anledningen till det är att mycket av det naturliga dagvattnet – regnvattnet – har fått ledas bort när områdena runt sjön har bebyggts. Utan tillförsel av vatten skulle sjön torka ut.

Är det rimligt att tillsätta dricksvatten i sjöar och vattendrag ? 

– Jag anser att om vi människor gör ingrepp på naturen genom bebyggelse så är det vårt ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att bibehålla biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som naturen skänker oss. I en växande storstad behöver vi göra åtgärder för att behålla naturens värden, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm stad. 

Tycker du att det är en långsiktig lösning? 

– Just nu är det den lösning som vi har för att säkerställa den biologiska mångfalden och samtidigt jobba med god vattenstatus. Miljöförvaltningen jobbar med att ta fram lokala åtgärdsplaner för alla stadens vattenförekomster, och det kan hända att tillvägagångssättet kan ändras i framtiden.

– Både biologisk mångfald och vattenfrågor har varit högt på listan av prioriteringar under den gångna mandatperioden, och kommer fortsätta vara så även framöver, säger Katarina Luhr (MP).

Igelbäcken på Järvafältet och Trekanten i Gröndal är två andra exempel på där Stockholm Vatten och avfall tillsätter kranvatten.

I Igelbäcken finns den sällsynta fisken Grönlingen, som man värnar om. I det fallet arbetar Solna stad just nu med att ta fram en lokal åtgärdsplan där eventuellt nya lösningar kan tillkomma.  Mitt i berättade förra veckan att läget för fisken är akut efter att en bäver byggt en damm i bäcken, vilket bitvis gjort att vattendraget torkat ut.