Grundare. Albysjön har just nu väldigt lågt vattenstånd. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Kraftverket kördes en hel natt – sjön sjönk till extrem nivå

Som många Tyresöbor noterat är det sedan en tid väldigt lågt vatten i Albysjön. Detta kan påverka ekosystemen i och kring sjön. Ett tekniskt fel på Uddby kraftstation ligger bakom.

  • Publicerad 08:00, 19 sep 2022

Frågan är varför det sker igen.

Under sommaren har det varit lågt vatten i hela Tyresåns sjösystem. Trots det kördes turbinerna på Uddby kraftverk natten den 23 augusti.

På grund av det skönk vattennivån under den för kraftverket tillåtna nivån.

Det låga vattenståndet har fått länsstyrelsen att inleda ett tillsynsärende och kommunen att ryta ifrån. Enligt Uddby kraftverks vd Magnus Danielson inträffade incidenten då kraftverket ”gymnastiserades”, vilket görs några gånger under sommaren.

Per Tholander, vattenstrateg på Tyresö kommun. Foto: Tyresö kommun

– Vi vet inte exakt vad som hände, men på grund av något digitalt fel så stängdes inte luckorna på tolv timmar och turbinen råkade gå hela natten på reducerad fart, säger han och fortsätter:

– Vi är otroligt ledsna att detta hände, men vi kan inte göra något nu.

”Har skett förut”

Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i Tyresåns vattenvårdsförbund, tycker inte det är rimligt att ett eventuellt fel i kraftstationen ska kunna påverka ett helt sjösystem.

– Om det nu är ett tekniskt fel på kraftstationen ska det väl inte kunna sänka en sjö så mycket som det gjort. Man måste ha redundans från kraftverkets sida. Ett tekniskt fel ska inte kunna tömma Albysjön. Vad jag förstår av samhällsbyggnadsförvaltningen ska det här ha skett förut. Frågan är varför det sker igen? säger Mats Lindblom.

Utöver det tillsynsärende som just nu pågår hos länsstyrelsen pågår även en domstolsprocess där miljövillkoren för kraftstationen ska omprövas.

Utreder. Joakim Holmbom Tisell på Länsstyrelsen är handläggare för tillsynsärende om den låga vattennivån i Albysjön. Foto: Privat

Luktar illa

Boende runt sjön har rapporterat dålig lukt från sjön sedan incidenten. Enligt Per Tholander, vattenstrateg på Tyresö kommun, beror det på delar av strandlinjen som normalt är under vatten.

Vad betyder det för ekologin i och kring sjön att vattenståndet är lågt?

– I sjöar som är reglerade påverkar snabba nivåförändringar de organismer som lever i strandzonen negativt. Strandzonens ekologi är en viktig del av sjöns ekosystem, säger han.

Hur mycket påverkar Uddby kraftstation vattennivån?

– Uddby kraft AB har ett tillstånd att reglera Albysjön och Fatburen mellan i tillståndet angivna nivåer och att använda vattnet för kraftproduktion. I tillståndet finns också en skyldighet att släppa minst 150 liter per sekund i Follbrinksströmmen. Om tillrinningen till Albysjön är lägre än så ska hela det flödet släppas i Follbrinksströmmen. Det innebär att vid en årsmedelvattenföring i Tyresån, cirka 2 kubikmeter per sekund, så leds mer än 90 procent av vattenflödet genom kraftverkets turbiner och vidare ut i Uddbyviken. Mindre än 10 procent leds via Follbrinksströmmen som är Tyresåns naturliga utlopp i Kalvfjärden.

Vattennivån ska enligt kommunen återställas. Men det går långsamt eftersom det just nu är låga flöden i Tyresåns vattensystem. Kraftverkets vd Magnus Danielsson tycker kommunen borde släppa på mer vatten till sjön från andra hållet.

– Det kunde de ha gjort. Nu har vattennivån i Albysjön bara stigit en centimeter sedan incidenten.

Fel. Ett fel på Uddby kraftstation sänkte vattennivån i Albysjön. ”Men de borde ha redundans!” ryter Mats Lindblom (L). Foto: Pelle Strindberg Jutehammar