VATTENGATA. Venedig? Nej, det är Förrådsvägen i Huddinge. Foto: Johan Evén

Kraftiga översvämningar i Huddinge

Delar av centrala Huddinge har varit kraftigt översvämmade på tisdagen. Det är stora mängder smältvatten som inte hunnit rinna undan.

  • Publicerad 17:52, 12 jan 2021

Delar av Huddinge drabbades av kraftiga översvämningar på tisdagen. I Storängen har bilar och bussar nästan sett ut som båtar när de tagit sig fram på gatorna.

Enligt Stockholm Vatten handlar det om stora mängder smältvatten som inte hunnit rinna undan.

– Problemen kommer alltid att uppstå när de utkommer sådana mängder med vatten. Vattenståndet är jättehögt i sjöarna och vattnet hinner inte rinna undan, säger Christer Karlsson, arbetsledare på gatuenheten.

Vad gör ni åt det?

– Vi är ute med sugbilar, bland annat på Förrådsvägen just nu, och suger upp vatten. Vi kommer att hålla på till tolv i natt.

På olika håll har det även sprutat rakt upp från avloppsbrunnarna. Privatpersoner som fått sina källare vattenfyllda har kontaktat kommunen.

– Det är gamla ledningar och dagvattnet rinner in i avloppet. Avloppsvatten går upp i brunnen och står och sprutar, säger Christer Karlsson.

Foto: Fredrik Holm

Gamla dagvattenledningar

Översvämningar är ett återkommande problem i Huddinge som är byggt på gammal sjöbotten. Även förra vintern var det översvämningar i hela kommunen efter kraftiga regnfall.

Översvämningar i hela Huddinge efter regnet

Vad behöver göras för att det inte ska bli så här?

– Först och främst behöver rören dimensioneras så att de kan ta emot vattnet, men det är en jätteinvestering. Sedan har man sparat in och inte sugit dagvattenbrunnarna på två år. Man behöver hålla efter det.

Kommunalrådet Christian Ottosson (C) håller med om att underhållet inte skötts.

– Vi har haft problem med stadsmiljöarbetet. Det har varit ett underskott och en dålig ledning. Det är klart att det blir konsekvenser när man inte har ett löpande underhåll. Därför sköt vi till ett antal miljoner i höstas som en extra åtgärd för att bland annat rensa dagvattenbrunnarna, säger han och fortsätter:

– Det är också viktigt att vi fortsätter med investeringarna som bytet av dagvattenledningar och får till en dagvattenanläggning vid Trehörningen.

Christer Karlsson beräknar att de stora vattenstånden ska ha sugits upp till onsdagen. Men det kan bli rena isgatorna när vattnet fryser.

– Det gäller att ta det försiktigt, säger Christer Karlsson.

DAMMSUGNING: Vattnet sugs upp från vägen. Foto: Johan Evén