Fler barn med nyfött syskon har heltid efter reformen. Foto: Mostphotos

Kraftig ökning av heltidsbarn i förskolan

Antalet heltidsbarn i förskolan fortsätter att öka efter reformen som ger barn till föräldralediga rätt till full tid. Samtidigt visar en stickprovsundersökning i Älvsjö, Skarpnäck, Bromma och Södermalm att barnens dagar inte blivit så mycket längre i praktiken.

  • Publicerad 17:01, 21 maj 2018

Den politiska majoritetens beslut att  införa rätt till heltid för barn till föräldralediga i Stockholms stad har varit minst sagt kontroversiellt. Kritiker har varnat för arbetsbelastningen skulle öka för personalen, och att barnen därmed skulle hamna i kläm.

I januari 2017, strax innan reformen infördes hade 15 procent av barn med nyfött syskon beviljats avsteg från de dåvarande reglerna och fått rätt till heltid.

Heltid för 78 procent

Två månader senare hade 49 procent av barnen till föräldralediga heltid i förskolan. En uppföljande mätning i år visar att andelen fortsätter att öka – i mars hade 78 procent av barnen med nyfött syskon heltid i förskolan.

– Det är betydligt fler som valt att ha heltid i förskolan än tidigare, konstaterar Stefan Larsson-Lindmark, stabschef på utbildningsförvaltningen.

Automatiskt kvar på heltid

Utbildningsförvaltningen betonar dock att barn som får syskon numera automatiskt har kvar heltid, om inte vårdnadshavarna ändrar till deltid. Hur vistelsetiderna ser ut i praktiken är därför inte så lätt att svara på.

– Vi vet inte exakt hur det ser ut, men troligen är det en hel del föräldrar som låter barnen gå kvar på heltid eftersom det skapar en flexibilitet, säger Stefan Larsson-Lindmark.

Stickprov i fyra stadsdelar

En stickprovsundersökning som utbildningsförvaltningen gjort på åtta kommunala och privata förskolor i Älvsjö, Skarpnäck, Bromma och Södermalm, visar inte på någon kraftig ökning av vistelsetiderna.

Sedan reformen infördes är det fler barn än tidigare klockan 9 på morgonen, men färre klockan 7 och 8. På eftermiddagen ses en ökning vid klockan 15, men det är färre klockan 16 och 17.

Inte heller antalet barn per personal ser ut att ha ökat i någon större utsträckning, enligt utbildningsförvaltningen.

I flera stadsdelar har dock förskolepersonalen vittnat om hur heltidsreformen ökat arbetsbelastningen? Är inte åtta förskolor ett litet underlag?

– Vi är tydliga med att vi inte kan svara på om stickprovsundersökningen ger en generell bild av situationen inom förskolan, säger Stefan Larsson-Lindmark.

Ärendet ska upp på utbildningsnämndens bord på torsdag.

Fakta

Resultat av stickprov på åtta förskolor

Barn per personal (kl 15)

Januari 2017: 5,1

Januari 2018: 5,4

 

Barn per personal (kl 07)

Februari 2017: 4,4

Februari 2018: 5

 

Andel närvarande barn av totala antalet (kl 08)

Februari 2017: 42 procent

Januari  2018: 35 procent

 

Andel närvarande barn (kl 09)

Februari 2017: 67 procent

Januari 2018: 86 procent

 

Andel närvarande barn (kl 15)

Januari 2017: 81 procent

Januari 2018: 87 procent

 

Andel närvarande barn (kl 17)

Januari 2017: 18 procent

Januari 2018: 11 procent

 

 

Källa: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Visa merVisa mindre