Vaccinering. 95 procent av alla svenskfödda 80-plussare i landet har fått vaccin men för utrikesfödda är siffran i många fall betydligt lägre. Foto: Mikael Andersson

Kraftig minskning av antalet smittade i Järfälla

Smittspridningen i Järfälla är på väg ner. Men vaccineringstakten släpar efter något jämfört med hur takten ser ut i övriga länet.

  • Publicerad 07:08, 22 maj 2021

I Järfälla har en dryg tredjedel av de vuxna fått sin första spruta, 36,6 procent, och 10,4 är helt färdigvaccinerade. Kommunen ligger nästan två procent under länet i snitt när det gäller första sprutan.

Veckan innan, vecka 18, hade 32,6 procent fått sin första spruta.

Kurvan fortsätter neråt

Antalet smittade har gått ner i Järfälla och kurvan pekar fortsatt neråt efter toppnoteringen i slutet av mars, då kommunen hade flest fall i hela länet sett till befolkningsmängd. Men nu är vi nere på 189 bekräftade fall för vecka 19, motsvarande siffra veckan innan var 221.

Fyra nya dödsfall har rapporterats den senaste veckan. Totalt har 154 Järfällabor avlidit av covid-19, och av dessa har 63 procent haft någon typ av omsorg.

Stora skillnad hos utrikesfödda

Enligt Folkhälsomyndigheten rullar vaccineringen på i hela landet men enligt ny statistik finns det fortfarande stora problem med att nå ut med vaccinering bland utrikesfödda i landet.

Vaccineringsgraden hos personer över 80 och som är födda i Afrika söder om Sahara ligger på 53 procent – för svenskfödda är motsvarande siffra 95 procent. .

– Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgänglighet och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Det är dock oklart vad som ligger bakom Järfälla kommuns något långsammare vaccinering.

Coronautvecklingen i Järfälla över tid

Så många Järfällabor bekräftades smittade under respektive vecka:¨

Vecka 19: 189

Vecka 18: 221

Vecka 17: 274

Vecka 16: 271

Vecka 15: 412

Vecka 14: 315

Vecka 13: 391

Vecka 12: 320

Vecka 11: 311

Vecka 10: 241

Vecka 9: 264

Vecka 8: 212

Vecka 7: 213

Vecka 6: 136

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre