Köttbullskrig i fullmäktige

Ska Botkyrkas äldre tvingas nöja sig med fyra köttbullar i stället för fem? Den rödgröna majoritetens program för att minska köttätandet väckte upprörda känslor under tisdagens budgetdebatt. ”Våra äldre måste få välja själva”, krävde den borgerliga oppositionen.

  • Publicerad 16:05, 18 jun 2015

”Vi har infört att man nu kan välja om man vill ta en promenad därför att solen skiner, hellre än att få det städat”

Botkyrkas hemtjänst hamnar sist av alla Sveriges kommuner i Socialstyrelsens senaste jämförelse, där man frågat brukarna hur nöjda de är med hemtjänsten som helhet. Missnöjet gäller bland annat att man får för lite tid och träffar för mycket olika personal.

Kia Hjelte (M) i vård- och omsorgsnämnden gick till hårt angrepp mot det rödgröna kommunledningen under tisdagens budgetdebatt:

– Botkyrka satsar 7 000 kronor mindre per invånare än rikssnittet på hemtjänsten. Undra på att vi är sämst. Och jag ser inte mycket till kvalitetsutveckling, i stället ska ni minska köttkonsumtionen med 20 procent. Det måste betyda att i stället för fem köttbullar blir det fyra i hemtjänstens matlådor, sa hon.

Strax innan hade Miljöpartiets kommunalråd Dan Gahnström förklarat att man ska öka andelen ekologisk mat i de kommunala verksamheterna och finansiera det genom att minska andelen kött med en femtedel, som en del av den gröna politiken.

”Valfrihet måste råda”

Stig Bjernerup (FP) riktade sig till socialdemokraterna:

– Hur i hela friden kan ni låta köttfundamentalisterna driva igenom detta? Valfrihet måste få råda för våra äldre om vad ska ska äta. Gå upp i talarstolen, säg att ni tar tillbaka det här, säg att det var ett olycksfall i arbetet, bad han.

Också Östen Granberg (SD) hängde på:

– Låt de äldre få ta fem köttbullar i stället för fyra, krävde han.

Dan Gahnström (MP) protesterade:

– Vilka är det som är fundamentalister? Faktum är att det har visat sig att ätandet ökar bland de äldre när man minskar köttinnehållet, sa Gahnström.

För de borgerliga blev matfrågan en symbol för den kanske tydligaste ideologiska skillnaden mellan blocken: Botkyrkas rödgröna vill inte att lagen om valfrihet (LOV) införs i äldreomsorgen.

– Valfrihet handlar inte om att få välja mellan olika hemtjänstföretag som gör samma sak. Det är viktigare att ge brukarna ett större inflytande över vardagen, över hur den tilldelade tiden ska användas. Vi har infört att man nu kan välja om man exempelvis vill ta en promenad därför att solen skiner, hellre än att få det städat, sa Berit Larsson (S).

Kommunalrådet Tuva Lund (S) framhöll också att de dåliga siffrorna från Socialstyrelsen inte ger hela bilden: egna brukarundersökningar och djupintervjuer visar tvärtom att brukarna i hemtjänsten till stor del är nöjda, menade hon.

Under den långa debatten om flerårsplanen framstod partierna annars som ganska eniga om de stora dragen, men politikerna tog gärna chansen att plocka poäng i sina profilfrågor:

Vill bygga mindre

Sverigedemokraterna förklarade att man bara vill bygga hälften så många nya bostäder som övriga partier för att minska inflyttningen till kommunen, vilket man menade skulle skapa bättre trygghet och sammanhållning.

Den unge moderaten Carl Baker (”nej, jag heter inte Jimmy”) kallade majoritetens satsningar på nycirkus och idéhus för ”skojprojekt”, medan Robert Steffens (C) många gånger upprepade ordet ”pysselsättning” i sin kritik av majoritetens arbetsmarknadsåtgärder. Detta retade S-politikerna:

– 50 procent av deltagarna i vår Kom-i-jobb-satsning går vidare till jobb eller utbildning. Det är inte pysselsättning, sa Marcus Ekman.

Den viktigaste punkten i den rödgröna budgeten var annars, som Södra Sidan berättat tidigare, en mångmiljardsatsning på ny- och ombyggnad av mer än trettio skol- och förskolor, vilket ska förbättra den pedagogiska miljön, skapa lokala jobb och bidra till att halvera arbetslösheten i kommunen.

– Det handlar om att ta Botkyrka in i framtiden, sammanfattade kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S).

Löften i flerårsplanen

Arbetslösheten i Botkyrka ska halveras fram till 2020, bland annat genom att 2,8 miljarder satsas på nya och ombyggda skol- och förskolelokaler, två nya äldreboenden och fem nya gruppboenden.

Den lokala demokratin ska förbättras. Brukarna i hemtjänsten ska få mer makt över hur tiden används.

Detta vill oppositionen

Fp vill satsa mer på äldreomsorgen och bygga fler bostäder som lockar höginkomsttagare.

M vill ändra resursfördelningen i skolan så att man utgår från ”faktiska behov” snarare än från föräldrarnas utbildningsnivå och etnicitet.

Tullingepartiet vill förbättra demokratin genom kommundelning.

KD vill stärka familjernas och de äldres självbestämmande, centern vill ha mer fokus på småföretagen och SD vill minska inflyttningen till kommuen genom att halvera bostadsbyggandet.

Visa merVisa mindre