Kostnader för hyrpersonal i vården ökar

Många landsting lyckas minska på inhyrda läkare och sköterskor – men inte Stockholm. Här ökar kostnaderna och notan hittills i år ligger på 130 miljoner kronor.

  • Publicerad 20:47, 19 maj 2018

Landstinget har som mål att halvera kostnaden för inhyrd personal under 2018. Och 2019 är målet att bli oberoende av hyrpersonal.

Det ser inte ut att gå något vidare.

Det råder brist på främst sjuksköterskor, och landstinget har dessutom svårt att behålla den personal man har. Många lockas till privata vårdgivare, försäkringsbolag och andra.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har sammanställt siffror för årets första kvartal. Nästan hälften av alla landsting och regioner har lyckats minska sina hyrkostnader.

Ökade med 10 miljoner

Men i Stockholm fortsätter de att öka. Förra året betalades cirka 120 miljoner kronor ut till inhyrda läkare och sköterskor bara under det första kvartalet. Samma period i år var kostnaden 130 miljoner. Totalt gick hyrnotan på över 500 miljoner kronor förra året.

Det är inom den somatiska vården (sjukhus- och specialistvård) som hyrkostnaderna ökar mest. Första kvartalet i år kostade hyrpersonalen där runt 58 miljoner kronor.

Även inom primärvården (vårdcentralerna) har den stora andelen hyrpersonal länge varit ett problem, främst ute i landet.

Även vårdcentralerna drabbas

Men nu kryper den kostnaden neråt i över hälften av landstingen, medan den fortsätter uppåt i Stockholm.

– Landstinget är en alltför dålig arbetsgivare. Det saknas personal och då tvingas man till inhyrning, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Landstinget måste bli attraktivare som arbetsgivare, anser både Peter Carpelan (M) och Erika Ullberg (S).

Hon menar att primärvården länge tilldelats för lite pengar, och fått allt svårare att bemanna, något som till exempel syns i att väntetiderna ökat.

– Det är är extra viktigt att primärvården fungerar, särskilt för äldre och multisjuka som behöver kontinuitet och vård på nära håll, säger hon.

Två procent inhyrd personal

Men ser man till hur stor andel av personalkostnaderna som utgörs av hyrpersonal ligger Stockholms läns landsting bättre till. Andelen är drygt två procent, medan genomsnittet för landets landsting är fyra procent.

– Vi kan konstatera att i flera socialdemokratiskt styrda landsting är kostnaden uppemot tio procent, säger Peter Carpelan, personallandstingsråd (M).

Han säger att landstinget jobbar hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, med scheman, arbetsmiljön och karriärstegar för sjuksköterskor.

Bemanningscentrum införs

Sjukhusen har också startat bemanningscentrum, en slags vikariepooler, som Peter Carpelan tror ska minska behovet av dyrare hyrpersonal.

– Det verkar som att det är attraktivt att jobba där, det är flexibelt och många uppskattar att få jobba på olika avdelningar på sjukhusen, säger han.