Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter öka. Foto: Mostphotos

Kostnad för hyrpersonal ökar med tiotals miljoner

Kostnaderna för inhyrd personal i sjukvården blir allt högre. Och det är kostnaderna för sjuksköterskorna som ökar mest.

  • Publicerad 04:49, 6 okt 2018

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har som mål att landstingen ska vara oberoende av inhyrd personal till den 1 januari 2019.

Men utvecklingen går åt motsatt håll. Siffror för det andra kvartalet 2018 visar en ökning med 6,3 procent i Sverige.

Det är kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som står får en stor del av ökningen, enligt SKL, som förklarar beroendet av hyrpersonal med ”stora pensionsavgångar, ökat vårdbehov, bekymmersam arbetsmiljö och att det inom bemanningsföretag lovas högre löner”.

Hyrnotan stiger

Flera landsting och regioner i Sverige har dock lyckats minska sina kostnader. Men inte Stockholms läns landsting.

I våras rapporterade Mitt i om de skenande hyrkostnaderna. Nu visar de senaste siffrorna att de fortsatt att öka.

När det andra kvartalet 2018 är sammanräknat landar kostnaden på över 150 miljoner kronor. Samma period 2017 kostade hyrpersonalen 130 miljoner kronor.

Kostnaden ökar både för vårdcentraler och sjukhusvård, medan den minskar något inom psykiatrin.

Lägre andel här

Sett till hur stor andel av personalkostnaderna som utgörs av hyrpersonal är den dock lägre i Stockholm än i andra landsting. Andelen ligger här runt 2 procent, medan genomsnittet för riket är 3,6 procent.

Men en dom i Högsta förvaltningsdomstolen om att bemanningsföretagen ska momsbeläggas väntas drabba Stockholm hårdare än andra landsting, vilket SVT nyligen rapporterat om.

Landstingen får ersättning för momsen, men inte fullt ut. Och Stockholm, som bolagiserat en stor del av vården, kan komma att få betala den fulla momssatsen på 25 procent.

Fakta

Sjuksköterskor största gruppen

44 470 personer har Stockholms läns landsting som arbetsgivare.

10 476 är sjuksköterskor, och de är den största gruppen.

8 687 är undersköterskor eller skötare.

6 339 är läkare.

34 934 är kvinnor.

9 536 är män.

5 148 personer närmar sig pensionsåldern.

535 personer är över 66 år.

 

Antal månadsavlönade den 31 januari 2017. Anställda i landstingsfinansierad privat driven vård ingår inte i statistiken.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre