”Koppargården sämre än på Caremas tid”

Personal på äldreboendet Koppargården varnar: För få anställda gör att de äldre far illa. Men ansvariga vid stadsdelsförvaltningen menar att det inte stämmer.

  • Publicerad 00:00, 30 jun 2015

– Förra veckan ramlade fyra äldre personer. Att så många ramlar på en vecka sätter jag i ett direkt samband med att vi i personalen är för få. Vi hinner inte med, säger en anställd som vill vara anonym.

Lokaltidningen Mitt i har i flera artiklar uppmärksammat äldreboendet Koppargården, som tidigare drevs av Carema men som togs över av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning år 2012.

– Det fanns nackdelar med Carema, men kvaliteten var högre. Nu har personalstyrkan minskat med 30 procent bara på min avdelning. Vi är slitna, vi ska inte behöva gråta på rasterna för att vi känner att vi inte räcker till.

Även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har nyligen kritiserat stadsdelsförvaltningen för skötseln av boendet. Flera brister måste åtgärdas: Det ska finnas ett fungerande kvalitetsarbete, handläggning och genomförande ska dokumenteras och personalen ska ha kompetens att utföra arbetet.

– Vi ska svara på IVO:s beslut och redovisa våra åtgärder dit, säger Ingrid Friberg, avdelningschef vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Hur ser ni på kritiken som IVO ger?

– Jag kan inte ha synpunkter på det. IVO har sagt att vi måste vidta åtgärder och då gör vi det.

Hur verkar de boende trivas?

– Vi har inga klagomål från de boende. Om Koppargården inte skulle vara bra skulle ingen välja att bo där, säger Ingrid Friberg.

Att Koppargården skulle ha för få anställda håller Ingrid Friberg inte med om och hänvisar frågan vidare till stadsdelsdirektören, Ulla Thorslund.

– Vi har motsvarande personaltäthet som på övriga vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Bemanningen anpassas utifrån antalet boende. Vi tar de synpunkter som IVO har framfört på allvar och kommer att fortsätta arbeta för att genomföra de förbättringsåtgärder som krävs, säger Ulla Thorslund.

Senaste den 25 september ska åtgärder ha inkommit till IVO.

Fakta

Problemfyllt äldreboende

Koppargården uppmärksammades stort i media efter att flera missförhållanden hade uppmärksammats.

Bland annat handlade det om undernärda äldre och om felmedicinering.

Stockholms stad tog över driften från Carema i februari år 2012. Därefter har flera tjänster dragits in.

Stadsdelen menar att bemanningen nu är som på övriga boenden i Stockholms stad.

Två våningar av äldreboendet drivs nu i privat regi.

Visa merVisa mindre