Koppargårdens service- och äldreboende fick in corona i huset, men är nu genom stora skyddsinsatser nära att bli av med smittan. Foto: Anders Göransson

Koppargården på väg att bli av med coronaviruset

Besöksförbud och intensivt smittskyddsarbete räckte inte – Koppargården fick ändå in coronaviruset i huset. Men nu verkar äldreboendet i Råcksta vara på väg att bli av med smittan. – Vi räknar med att vara coronafria inom några dagar, säger enhetschefen Ewa Örjebo.

  • Publicerad 05:00, 21 maj 2020

Som många andra äldreboenden i Stockholm har Koppargårdens vård- och omsorgsboende trots skyddsåtgärder fått in coronaviruset i huset.

– Det har rört sig om avgränsade fall och vi har inte fått någon allmän spridning i huset. Och det som har varit är på väg bort genom tillfrisknande. Mer specifik kan jag inte vara av sekretesskäl, säger Ewa Örjebo.

”Bättre läge nu”

När Mitt i intervjuade henne om situationen i verksamheten i slutet av mars sa hon att läget var ansträngt och att det rådde brist på både skyddsutrustning och personal.

Hur är läget nu, sju veckor senare?

– Det är betydligt bättre nu. Det är lugnt hos oss. Vi har bra med personal och god tillgång till skyddsutrustning. Vi har hittat bra rutiner kring hur vi jobbar kring corona och covid-19.

Vad skulle du önska för att göra situationen bättre?

– Just nu har vi god tillgång till skyddsrustning, men vi skulle gärna vilja kunna vara säkra på att leveranserna fortsätter under sommaren också.

Har rekryterat mycket

Hur ser personalsituationen ut inför sommaren?

– Vi har rekryterat mycket under en period och bedömer att vi ligger bra till.

Så hur mår Koppargården idag på en skala 1-10, där 1 är normalläge och 10 exceptionellt tufft?

– Jag tror jag sa sju sist. Nu är det betydligt bättre, så jag säger fyra.