Strandtomt. En annan tomt, precis vid vattnet bredvid färjeläget, som ska ha lovats bort av VHAB. Foto: Google Maps

Köpare blåser upp till strid för Bodamarken

Värmdö hamnar är på väg att hamna i en juridisk tvist om arrendeavtalet i Boda. De som skulle få köpa marken kräver nämligen att avtalet fullföljs.

  • Publicerad 06:30, 17 jun 2022

En juridisk tvist håller på att segla upp mellan kommunens hamnbolag Värmdö hamnar AB och de två som, enligt deras advokat, blivit lovade att köpa mark i Boda.

Det handlar om tre tomter med en yta på totalt 2 000 kvadratmeter som ligger nära vattnet och de tänkta köparna är en privatperson och ett företag som VHAB har tecknat avtal med. På en av tomterna finns även ett fritidshus.

Kommunen: Avtalet gäller inte

I ett brev från deras advokat till kommunen kräver de att avtalet som har skrivits under av såväl dem själva som VHAB gäller och ska fullföljas.

Kommunledningen å sin sida säger att det inte finns något beslut av kommunfullmäktige om att sälja marken och att avtalet därför inte gäller. Dessutom beslutade kommunfullmäktige den 18 maj att säga upp arrendeavtalet i samband med beslutet om att entlediga styrelsen och inte ge dem ansvarsfrihet.

Nu har VHAB tagit hjälp av jurister för att gå igenom alltihop.

Hur kommer ni att gå vidare med det här? 

– Vi planerar att ta upp frågan på ett extra styrelsemöte den 28 juni. Det vi kan konstatera är att avsiktsförklaringen som tecknades om Boda löpte ut i december 2020, så den är inte giltig längre, säger Malin Bellander (M), ny ordförande i Värmdö hamnar AB.

Vad kommer att hända med marken?

– Vi ska följa ägardirektiven i bolaget och göra det som ägarna har ålagt oss, det vill säga generellt ska försäljningar ske med ett öppet förfarande, och till marknadsmässiga priser och villkor. Slutligen ska KF fatta beslut.

Vad kommer att hända med vd Michael Larkner?

– Vi har inget klart besked om det ännu. Ledning och styrning av bolaget kommer att diskuteras på kommande styrelsemöten, så vi får återkomma om det.

De två som skrivit avtal med VHAB, och deras advokat, har avböjt att kommentera saken eftersom det pågår en juridisk diskussion i frågan.

Kris i Värmdö hamnar – hela styrelsen kan få sparken

Beslutet klart: Värmdö hamnars styrelse fick sparken

Sjönära. En av fastigheterna, med fritidshus, precis intill Boda brygga som nämns i arrendeavtalet. Foto: Google Maps

Det här har hänt

Den tidigare styrelsen i kommunens bolag Värmdö hamnar AB har tecknat ett arrendeavtal i form av en avsiktsförklaring med en privatperson och ett företag med löfte om att de ska få köpa tre fastigheter vid Boda brygga.

Till dess att kommunfullmäktige godkänt köpet har de två fått arrendera marken av VHAB för en symbolisk summa om en krona per år.

Värmdös kommunledning menar att hamnbolaget inte har följt ägardirektiven från KF, som säger att bolaget skulle återkomma till KF innan beslut om försäljning fattas. Det ledde till att hela styrelsen i VHAB nu fått sparken.

Visa merVisa mindre