Kontroversiellt konstverk uppe i Fittja centrum

Ett konstverk med tre unga män som alla dog en för tidig död genom sitt leverne sitter åter uppe i Fittja centrum. Ett kontroversiellt konstverk, hävdar vissa. Ett sätt att hedra tre fina människor, menar 22-årige Fittjabon Ninep som jobbat i två år för att bilden ska komma upp.

  • Publicerad 05:50, 3 jul 2016

För ett par år sedan satt bilden vid en av Botkyrkabyggens miljöstationer i Fittja. Men efter några månader togs den bort eftersom det inte fanns något tillstånd för att placera den stora graffitimålningen på platsen. Fittjabon Ninep Solagha kände de tre personerna på bilden. Sedan i måndags är bilden återigen uppe.

– De var personer som inte bara folk i Fittja kände, utan folk i hela Botkyrka. De var fina människor och förebilder, säger Ninep Solagha.

I två år har han och en kompis jobbat för att bilden ”Rest in Peace” ska komma upp igen. Men när den nu sitter vid den gråa betongkuben ovanpå Ungdomens hus i centrala Fittja ställde Botkyrkabyggen som äger huset som krav att en informationsskylt som förklarar bilden följer med. På tavlan står att två av männen begravdes i Turkiet och att många unga saknade möjligheten att sörja dem. Bilden blev ett sätt att hedra deras minne och ”samtidigt ett uttryck för en saknad och sorg över liv som släckts alldeles för tidigt”.

– Folk kom till platsen för att tända ljus, säger Ninep Solagha.

På skylten står också att de unga männen dog mellan 2009 och 2013. Två av dem blev skjutna, en körde ihjäl sig. Polisen menar att konstverkets placering inte är en polisiär fråga men meddelar i ett mejl till Mitt i Botkyrka Salem att de tänker följa eventuella orostendenser till följd av målningen noggrant.

Ninep Solagha höll en föreläsning om konstverket tidigare, med möjligheter för bland andra Botkyrkabyggen, Botkyrka kommun och polisen att ställa frågor. Han ser inte någon risk i att konstverket ska leda till oro eller glorifiera männens livsstil eller deras öden.

– De har levt det liv de levt. Jag tycker att man kan bara kan hoppa över det nu och i stället hedra dem, säger han.

Willy Vitala (M) som är vice ordförande i Mångkulturellt centrums (MKC) styrelse berättar att styrelsen inte deltagit i beslutet att sätta upp konstverket på offentlig plats, men berättar att de blivit informerade om vad som händer och att han själv var med och fattade beslut om att MKC skulle förvara bilden. Han ifrågasätter dock nuvarande placering i centrum.

– Konstverket får gärna finnas, men jag var och är tveksam till att kommunen, Botkyrkabyggen och MKC ska medverka till att det får en publik plats. De som avbildas är inga förebilder direkt, säger han.

Ulf Nyqvist som är vd på Botkyrkabyggen tog beslutet att låta målningen komma upp igen. Enligt honom var det inget lätt beslut.

– Det är en ny form av medborgardialog som är väldigt komplicerad, där boende i området driver på för att målningen ska finnas uppe. De kände att de blivit fråntagna en plats att sörja på. Och den nya placeringen blev ett sätt att möta de behoven. Jag är medveten om att bilden är kontroversiell. Informationstavlan är en kompromiss som förklarar varför tavlan sitter där den gör, säger Ulf Nyqvist.

Han fortsätter:

– Bilden föreställer människor som gått bort alldeles för tidigt. På så sätt kan jag tycka att bilden också blir lite av ett varnande exempel. Den kan också ses som en del av Fittjas historia.

Mångkulturellt centrum har förvarat konstverket under tiden det varit nere. MKC:s chef Leif Magnusson deltog i dialogen mellan myndigheter och ungdomar. Han tror inte att det kommer att uppstå några problem till följd av konstverket.

– Men jag är medveten om att det går att tolka konstverket på många sätt. Jag ser alla de här tolkningarna samtidigt och tror att bilden kan öppna upp för intressanta samtal, säger han.

Leif Magnusson menar att ungdomarna som deltagit i processen med bilden lärt sig om hur samhället och byråkratins gångar fungerar med dialog, bygglovsprocesser och så vidare.

– Bilden vid miljöstationen kom upp på det så att säga ”fula sättet”. Nu har de varit med om processen för att få upp bilden på det ”fina sättet”, säger han.

Eftersom två av de döda männen begravdes i Turkiet funderar han på om det i framtiden kan finnas behov av att skapa nya platser i det offentliga rummet där folk kan minnas döda människor.

Ninep Solagha berättar att bilden målades av tre killar från Graffiti Sthlm. Han och hans kompis bekostade målningen. Ulf Nyqvist på Botkyrkabyggen, tänker att bilden kommer att sitta på betongkuben tills den nötts ut av väder och vind.

– Vi har fått ett ettårskontrakt som minimum, säger Ninep Solagha.