Kritiska. Tvärtemot Solna stads ambitioner tror grannarna i Skytteholm att byggen och borttagna övergångar sliter isär stadsdelarna. "Det blir en gigantisk barriär", säger Martin Alm, här med Pia Andersson och Saeed Hooshidar. Foto: Stefan Källstigen

Kontor inpå knuten då spår byggs ut

Mastodontbygget nya Mälarbanan börjar snart märkas i Solna. Visionen är täta stadskvarter utmed spåren. – Flera har redan sålt och flyttat på grund av det här, säger Saeed Hooshidar på Framnäsbacken där oron växer.

  • Publicerad 14:29, 29 okt 2021

Det kommer att bli som en mur

Solnas största och mest komplicerade stadsbyggnadsprojekt, så har utbyggnaden av Mälarbanan beskrivits.

I Solna stads visioner tillförs tusen bostäder och ett tio­tal kontorshus kring spåren.

Det kan dröja tio år innan spaden sätts i jorden för de nya kåkarna. Men på Framnäsbacken i Skytteholm växer kritiken.

– Vi är positiva till att kollektivtrafiken byggs ut. Det är Solna stads exploatering vi är emot. Precis utanför vårt fönster vill de smälla upp en gigantisk kontorsbyggnad, nio meter högre än vårt hus. Det kommer att bli som en mur och vi hamnar i helskugga, säger Pia Andersson.

Bostäder och förskola ersätter kvarterets lekpark.

– Vi är många med barn som vuxit upp i den, mina är stora nu men de använder fortfarande lekparken. Den är väldigt fin med gamla träd och grönska, det vore en jätteförlust, säger Martin Alm.

Cykelstråk tas bort

Att det byggs är inte problemet betonar Saeed Hooshidar, men att inte anpassa nya hus till det som redan finns är ett slag mot platsens historia, arkitektur och natur.

– Flera har redan sålt och flyttat på grund av det här, och det finns en risk att fler människor försvinner när området förändras.

De har framfört en rad synpunkter till staden: Det regionala cykelstråket utmed dagens spår tas bort för att ge plats åt nya hus. Många tar den vägen till tvärbanan och pendeln i Sundbyberg – hur rimmar det med att öka tillgängligheten för cykel, gång och kollektivtrafik?

Och behövs kontoren med pandemin och allt hemarbete i backspegeln?

Tvärtemot Solnas mål anser de att Skytteholm och Huvudsta slits isär av planerna.

– Man tar bort tunnlar och järnvägsövergångar samtidigt som man inte kan redovisa några bra planer för nya gång- och cykelvägar. Det blir en gigantisk barriär, säger Martin Alm.

Bjuder in

Att Solna redan knutit avtal, så kallade principöverenskommelser, med byggföretag (Skanska, Fabege och Humlegården), anser grannarna är fel ordning. De uppmanar ansvariga politiker att komma till Framnäsbacken.

– Det känns som att man gjort upp med entreprenörerna i förhand, för det är klart de vill ha in sina miljarder. Inte särskilt demokratiskt. Man kan inte lägga fram mängder av byggnader på ett bräde och förvänta sig att vi boende i Solna bara köper det. Jag tycker att det är politikernas ansvar att lyssna på oss, säger Martin Alm.

Granskas. Kontor föreslås framför bostadshusen. I februari går planerna ut på granskning. Foto: Stefan Källstigen

1 000 bostäder

Vad? Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår. 1 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter kontor planeras utmed spåren. En ny pendeltågsstation anläggs intill Huvudstagatan.

Hur? Mellan Ekensbergsvägen och Frösundaleden förläggs järnvägen i så kallade tråg. På sträckan Frösundaleden-korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan omsluts spåren av en 25 meter bred och åtta meter hög kapsel i marknivå.

När? Trafikverket siktar på att börja bygga järnväg 2024, det tar cirka åtta år. Först därefter kan man börja bygga hus.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre