Konsulter för 1,8 miljarder när t-banan byggs

Konsulter anlitas för att upphandla konsulter. Kostnad: upp till 1,8 miljarder. I stället för att minska konsultkostnaderna så har de ökat, menar socialdemokraterna i landstingets trafiknämnd.

  • Publicerad 13:23, 20 feb 2018

Ett nytt konsultbråk har seglat upp. Men nu handlar det inte om Nya Karolinskas hantering av konsultnotor, utan om landstingets trafiknämnd.

I dag tisdag fattas beslut om att upphandla ett konsultföretag som för 1,8 miljarder kronor i max sex år ska förse trafikförvaltningen och förvaltningen för utbyggd tunnelbana med konsulter. Främst är det den stora utbyggnaden av tunnelbanan som behöver konsulter.

– Vi behöver expertis och måste ta in konsulter. Men moderaterna låter kostnaderna skjuta i höjden. I stället borde man först se efter vad vi har för egen personal och därefter anlita konsulter, säger oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi (S).

Landstinget bygger tre mil ny tunnelbana och sjutton nya t-banestationer. Det kommer att finnas tunnelbana till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Byggtiden beräknas vara 6-8 år med start i år.

I år startar också utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Andra satsningar är Spårväg syd och Roslagsbanan till city. Totalt investeras 60 miljarder kronor.

Konsultnotan ökade

Men det är inte främst ramavtalet om 1,8 miljarder som retar upp socialdemokraterna, utan det är trafikförvaltningens årsrapport, som också behandlas på mötet. Där visar det sig att kostnaden för inhyrd personal översteg budget med 49 miljoner kronor under 2017.

– De har lovat att minska antalet konsulter och öka den anställda personalen. I stället ökar konsultkostnaden samtidigt som vi har vakanta tjänster på trafikförvaltningen, säger Alkurdi.

Enligt Claes Wersell, pressekreterare hos trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), beror underskottet om 49 miljoner på att kostnaden flyttats från investeringsbudgeten till driftbudgeten, och dyker upp som ett underskott.

Han säger också att det nya avtalet om 1,8 miljarder innebär en besparing. Att upphandla utan avtal skulle bli 480 miljoner kronor dyrare.

– Men kostnaderna för konsulter har varit för höga, och vi har bestämt att låta konsulttjänster övergå till fasta tjänster, säger han.

44 konsulter anställdes

Under 2017 omvandlades 44 tjänster, en besparing på 450 000 kronor per tjänst och år. Det är dock inte helt lätt att tillsätta alla vakanta tjänster på trafikförvaltningen, säger han:

– Utbyggnaden av tunnelbanan sker i projektform, och då blir det en stor andel konsulter. Vi behöver specialistkunskaper under begränsade perioder.

Men Talla Alkurdi köper inte resonemanget.

– Att hävda att man sparar samtidigt som man överskrider budget är ett ohederligt trixande med siffror, säger hon.