Klara. Sommarjobbarna Emir och Valentina visar upp konstverket i Rinkeby. Foto: Olof Plym Forshell

Konstverk ska uppmuntra till återvinning och återbruk

Sedan några veckor tillbaka sitter nya konstverk uppe på Familjebostäders miljöstugor i Tensta och Rinkeby. Under sommaren har ett tiotal ungdomar från Järva arbetat med ett konstprojekt som ska motivera till återvinning.

  • Publicerad 12:00, 20 sep 2021

Fler slänger sina sopor inne i miljöstugorna än förut.

Sedan sensommaren sitter nya mosaikkonstverk uppe på två av Familjebostäders miljöstationer i Tensta respektive Rinkeby. Projektet är ett samarbete mellan Familjebostäder och Remakebolaget, där sommarjobbande ungdomar från Järvaområdet varit med och utformat konstverken under konstnärlig ledning.

Konstverken, som är tillverkade av bland annat återvunnet porslin, har till syfte att påminna och uppmuntra till återvinning och återbruk.

– Det har tidigare funnits problem med att folk lämnar sopor utanför miljöstugorna i stället för att lämna dem inne. Konstverken ska vara en påminnelse och uppmuntran till att gå in och lämna soporna istället, säger Elin Sundqvist, projektledare för socialhållbarhet på Familjebostäder.

Viktigt med delaktighet

Inför sommaren annonserade fastighetsbolaget ut tio sommarjobbsplatser till konstintresserade skolungdomar från närområdet.

– Vi tror det är meningsfullt för ungdomarna att få vara delaktiga och smycka sin närmiljö. När man själv bidragit är lättare att ta ansvar för att det hålls rent och snyggt, berättar Anna Reimy, kommunikatör på Familjebostäder.

Konstformen är noga utvalt för för att passa ändamålet och skapa delaktighet, menar Helen Rydberg, konstnärlig ledare på Remakebolaget.

– Mosaik är en fantastisk konstform som gör sig fint i offentliga miljöer, det är också en social konst som skyddar miljön genom att fler är med och skapar den, säger hon.

Ser en skillnad

Konsten har inte varit uppe många veckor, men enligt Familjebostäder har responsen från boende i respektive område har varit god, det är många som stannar upp och beundrar konstverket.

– Husvärdarna tycker sig redan nu se en skillnad, fler slänger sina sopor inne i miljöstugorna än förut. säger Elin Sundqvist.

Liknande projekt har tidigare år genomförts i Gubbängen och Rågsved, med lyckat resultat.

Mönster. Konstverken är tillverkade av återvunnet porslin och ska uppmuntra till återbruk. Foto: Olof Plym Forshell

Här finns konstverken

Konstverket Minimera i Tensta: Tisslingeplan 72A, 163 61 Spånga.

Konstverket Återbruka i Rinkeby: Hinderstorps gränd 12A, 163 72 Spånga.