I vår ska konstgräset lysa grönt, men just nu liknar Bredängs BP en leråker. Foto: Ingrid Johansson

Konstgräsplanen i Bredäng försenas kraftigt

Konstgräsplanen i Bredäng skulle bli klar under september, men liknar just nu mest en leråker. Den nya prognosen är att planen blir under våren 2019.

  • Publicerad 11:44, 1 okt 2018

Orsaken är att entreprenören kom i gång med arbetet betydligt senare än planerat.

– Arbetet startade först i september och det tar lång tid att anlägga en konstgräsplan. Risken finns att det blir för kallt under årets sista månader, för att man ska kunna jobba. Då får man fortsätta under våren 2019, säger Hans Eriksson, idrottsplanerare vid idrottsförvaltningen.

Kostnaden blir 13,5 miljoner kronor (Stockholms stad investerar 7 miljoner medan Boverket bidrar med 6 miljoner och Idrottslyftet med 0,5 miljoner kronor). Då ingår inte bara konstgräs utan också en enkel läktare med 150 platser, renovering av omklädningsrummet och belysning.