Konstvetare. Torunn Skoglund är en av dem som bestämmer vilken konst som ska finnas på sjukhusen. Här vid en liten del av Reditus Vitae, som översätts till återkomst till livet. Foto: Hege Hellström

Konsten som ska hjälpa Danderyds patienter

Har du tänkt på vilken konst som finns på sjukhuset? Vi hänger med på konstvandring genom en nyrenoverad avdelning på Danderyds sjukhus.

  • Publicerad 16:23, 23 maj 2019

Det blommar. Eller är det vattendroppar? Där syns en liten fågel. Konstnären Carl-Fredrik Ekström ville ge betraktaren en känsla av att vandra genom naturen med sitt 170 meter långa verk med måleri på plexiglas, berättar Torunn Skoglund, projektledare på avdelningen för konst på Region Stockholm.

– Konstens främsta uppgift är att stimulera och ge upplevelser till patienter, anhöriga och personal, säger Torunn Skoglund.

Hon visar runt i en nyrenoverad vårdavdelning på Danderyds sjukhus.

– Vi befinner oss på en rehabiliteringsavdelning och här behöver patienterna fysisk aktivitet. Därför finns konsten i korridorerna och inte inne på rummen. Målningarna kan fungera som delmål när man gångtränar, och viktiga rum som gymmet har markerats med tydliga färger, i det här fallet orange, säger Torunn Skoglund.

Särskilt nöjd är hon med konstnärens sätt att jobba med inredningsdetaljer som inte går att välja bort. Som alarmlampor och små dosor, till exempel, som faktiskt ser ut att vara en del av konstverket.

Det gäller att tänka på platsen och hur människor tillbringar sin tid där, berättar Torunn Skoglund.

– Konsten i ett väntrum ska tålas att se på en stund, medan verk i en korridor ska kunna läsas av snabbt.

Konstvetare. Torunn Skoglund är en av dem som bestämmer vilken konst som ska finnas på sjukhusen. Foto: Hege Hellström

Konsten gör nytta

Det finns konst som inte passar så bra på sjukhus.

– Konst med speciella optiska effekter kan vara problematiska för vissa patientgrupper. De verken väljer vi bort.

Andra saker som behöver tas med i beaktningen är att konsten ska vara tålig, och inte vara en bakteriefälla.

– Plexiglas fungerar bra för det är lätt att torka av, medan textila verk nästan är otänkbart, säger Torunn Skoglund.

Finansieringen av konsten sker genom att en till två procent av kostnaden för byggandet avsätts till konst.

– Och eftersom man bygger mycket just nu så blir det också en hel del konst, säger Torunn Skoglund.

Reditus Vitae. Latinet översätts till återkomst till livet, och är gjord av Carl-Fredrik Ekström. Foto: Per Mannberg

Fiffigt. Brandlarmet ser nästan ut att vara en del av verket. Foto: Hege Hellström

Vilka konstnärer som får uppdragen avgörs i en lång process. Konstnärer anmäler intresse i regionens konstdatabas. Anmälningarna gås igenom av konstkonsulter och ett urval görs. Ofta får två konstnärer parallellskissa och den som kommer med det bästa förslaget för platsen får genomföra sitt förslag.

– Det är mycket logistik och planering, och vi är beroende av att följa byggprojektets tidplaner. Det är det svåraste med jobbet. Det roligaste är att se hur konsten växer fram, hur konstnären realiserar skissen i verkligheten, säger Torunn Skoglund.

Hon menar att konsten behövs i sjukvården – och att den gör nytta.

– Konsten bidrar till att göra en miljö omhändertagande. Om man mår bra tillfrisknar man snabbare i förlängningen. Det kan lätt bli lite kallt och kliniskt på sjukhus, men konst tillför mjukare värden och pratar till det friska i människan.