Johan Strindberg, vid S:t Sigfrids kyrka i Aspudden. Hans pappa var tidigare präst i kyrkan och nu engagerar han sig i dess framtid.

Konflikten om S:t Sigfrids kyrka kan avgöras i rätten

S:t Sigfrids kyrkas vänner ska arbeta för en förlikning med den hyresgäst som försöker ta över kyrkan. "Lyckas det inte blir det rättegång", säger Johan Strindberg, medlem i styrelsen.

  • Publicerad 06:40, 1 jun 2021

Den infekterade konflikten om S:t Sigrids kyrka i Aspudden kan bli en rättstvist. Då får en domstol avgöra vem som har äganderätten till kyrkan.

– Vi anser att vi har väldigt starka skäl att hävda vår rätt, säger Johan Strindberg, medlem i styrelsen för den ideella föreningen S:t Sigfrids kyrkas vänner.

Föreningen har ägt och drivit kyrkan sedan 1970. 2004 blev S:t Stefanus Koinonia hyresgäst – en konservativ församling som är motståndare till kvinnliga präster och homosexualitet. Som Mitt i tidigare har berättat bildade S:t Stefanus Koinonia en egen föreningsstyrelse i höstas, med motiveringen att den styrelse som fanns inte var fulltalig.

Bytte ut låsen

Sedan dess hävdar S:t Stefanus Koinonia att man är den rättmätiga ägaren till kyrkan. Man har gått så långt att man bytt ut låsen så att styrelsemedlemmarna i S:t Sigfrids kyrkas vänner inte kommer in.

Nu har S:t Sigfrids kyrkas vänner börjat ett arbete för att återta kontrollen över kyrkan.

– Vi hade ett jättebra årsmöte den 9 maj, då vi valde 28-åriga Aron Berglund till ny ordförande i vår styrelse. Han har varit engagerad i andra kyrkliga, ideella föreningar och blir en bra kraft. Vi har också bildat en arbetsgrupp som ska arbeta ihop med vår advokat, gentemot hyresgästen, säger Johan Strindberg.

Bildade arbetsgrupp

Arbetsgruppen, där Johan Strindberg är med, ska försöka få till en förlikning med S:t Stefanus Koinonia.

– Lyckas det inte blir det rättegång. Då får en rättsprocess avgöra vem som har företräde till kyrkan. Men oavsett om det blir förlikning eller rättegång kommer det att ta lång tid innan det här är löst, säger Johan Strindberg.

Kulturminne. S:t Sigfrids kyrka på Alvastravägen 8 i Aspudden. Kyrkan står här sedan 1904, då den flyttades från Vasastan. 1993 blev byggnaden ett byggnadsminne, enligt kulturmiljölagen.

Konflikten bottnar i värdefrågor

Kärnan i konflikten är vad verksamheten i S:t Sigrids kyrka ska ha för prägel. Styrelsen för föreningen S:t Sigfrids kyrkas vänner vill inte längre ha kvar Stefanus Koinonia som hyregsäst, på grund av församlingens kvinnoprästmotstånd och syn på bhtq-frågor.

Stefanus Koinonia biter sig kvar och försöker nu ta över kyrkan.