Konflikt. En konflikt kring rådighet om Vinterbron har uppstått under coronapandemin, mellan samfällighetsföreningen och Danderyds kommun. Foto: Uffe Lindeborg

Konflikt om Vinterbron över – för tillfället

Kommunstyrelsen gjorde inte fel när de valde att lägga ut Vinterbron tidigare, enligt Förvaltningsrätten. Nu vill samfällighetsföreningen se ett förtydligande från kommunen om hur bron ska skötas.

  • Publicerad 11:50, 7 okt 2020

Sedan länge har Vinterbron ut till Tranholmen lagts ut i november. I år lade kommunen ut tidigare för att förhindra eventuell smittspridning på båtarna till ön.

Beslutet att placera ut bron sågs dock inte med blida ögon av alla. I juli överklagades det Tranholmens samfällighetsförening, som ville häva beslutet.

Förra veckan meddelade Förvaltningsrätten att Danderyds kommun inte gjorde fel när de valde att lägga ut bron tidigare.

– I det här läget känner man sig ganska överkörd av kommunen. Vi får nu förlita oss på att Danderydspolitikerna håller vad de sagt under alla år: Att frågan om bron till Tranholmen är en fråga för de som bor på Tranholmen, säger Andreas Ollinen, ordförande i föreningen.

Han menar att Tranholmsborna borde informerats innan beslutet togs.

– Vi ifrågasätter inte de medicinska bedömningar man har gjort. Det är en principiell fråga om vem som bestämmer över bron.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), kommenterar situationen. Hon beklagar dock de starka reaktionerna kring beslutet som de tog.

– Det var ett väntat utfall i det här, säger hon.

– Att man gör en cirkus av det här som handlar om att bron läggs ut två månader tidigare och inte visar större förståelse när det råder en global pandemi. Det förstår inte jag.

Förvaltningsrätten konstaterar att kommunen inte har brutit mot kommunallagen, i och med beslutet. En tvist om vem som råder över bron är dock inte prövad.

Andreas Ollinen meddelar att föreningen ska ta upp frågan om hur bron ska skötas i framtiden med kommunen:

– Vi har inte formellt skickat in något. Vi ska först träffas för att prata om det här.