Hjalmar Nywall samt kursledarna Ninaba Daod och Henrik Karlsson Foto: Läsarbild Katarina Nywall

Komtek i Tumba skrotas – föräldrar kritiska

Kultur- och fritidsnämnden måste spara 5,4 miljoner kronor 2019. Nu tänker nämnden lägga ned teknikskolan Komtek i Tumba. Få besökare anges som ett av skälen, men flera föräldrar är kritiska.

  • Publicerad 15:16, 14 nov 2018

Komtek står för Kommunal teknik- och designskola och har lokaler på Xenter i Tumba. Men inte så länge till enligt det förslag som kommer att tas upp när budgeten för 2019 ska klubbas i kommunfullmäktige i december. 

Xenter har sagt upp kontraktet då de behöver lokalerna själva, vilket gör att KomTek står utan lokal vid årsskiftet 2018/2019.  Att flytta Komtek till ny lokal skulle medföra ökade kostnader för driften. Då verksamheten redan har höga kostnader i förhållande till hur många barn och unga som nås föreslår förvaltningen en nedläggning” står att läsa i underlaget till beslutet som kultur- och fritidsnämnden klubbade i oktober.

Hjalmar Nywall samt kursledarna Ninaba Daod och Henrik Karlsson. Foto: Katarina Nywall

En nedläggning av Komtek skulle ge en helårsbesparing på 1,9 miljoner kronor står det.

”Skriker efter arbetskraft”

Men flera föräldrar är kritiska.

– Sverige skriker efter arbetskraft inom teknik och natur, säger Katarina Nywall.

Hon är mamma till Hjalmar Nywall som kommer hit på tisdagar. En annan av mammorna som protesterar har två barn som redan gått här. En av dem läser i dag på teknikprogrammet i Tumba. Den andre sonen går på Kungliga Tekniska Högskolan. Katarina Nywall tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen samtidigt satsar på idrottsanläggningar vilket ger kommunen högre driftskostnader i andra ändan.

– Man har inte reflekterat över det här ur ett samhällsperspektiv och eller utifrån de barn som har detta som sitt fritidsintresse.

Förening gör det billigare

Enligt Robert Aslan (S) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden kommer det dock att finnas alternativ för teknikintresserade även framöver.

– Vi har hittat en lösning där vi genom föreningsdrift kommer kunna ha liknande verksamhet och kurser fast för en mycket mindre kostnad. I budgeten kommer 150 000 kronor ligga för denna verksamhet istället för nästan 2 miljoner kronor i dag.

Robert Aslan i samband med nattvandring. Foto: Ulrika Lind.

ABF tar över

Enligt Robert Aslan är det ABF Botkyrka-Salem som tar över.

– På så sätt kommer barnen som idag går kurserna kunna gå liknande kurser, vi kommer kunna nå till fler och vi får mer pang för pengarna.

”Pedagogerna viktigast”

Katarina Nywall är dock tveksam till om det kommer att bli lika bra.

– Det är inte utrustningen i sig som fångar barnens intresse. Det är pedagogiken, det vill säga läraren och assistenternas utlärningssätt som får barnen att hungra efter mer kunskap och utrustningen blir ett verktyg i arbetet