Jenny Svanelid och Teresa Lindholm i diskussion med moderaterna Mats Gerdau och Richard Wendt. Foto: Mattias Kamgren

Kompromiss i sikte om nytt kulturhus i Älta

Över 2700 namnunderskrifter talar sitt tydliga språk. Många Ältabor är missnöjda med ytan för bibliotek och kulturhus i planen för nya Älta centrum. När namnlistorna lämnades över i onsdags, ville dock ansvariga politiker tona ner konflikten.

  • Publicerad 06:00, 21 mar 2020

Sedan i höstas har Kulturknuten och Älta bibliotek samlat in namn, i protest mot de lokaler som planeras när Älta centrum byggs om.

Kulturknuten, biblioteket och fritidsgården ska hålla till i samma byggnad. Ytan är enligt kritikerna alldeles för liten och saknar viktiga funktioner som mötesrum.

Många har skrivit på

På onsdagen i stadshuset lämnades över 2700 namnunderskrifter till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) och kulturnämndens ordförande Richard Wendt (M).

– Det viktigaste är att vi får ändamålsenliga lokaler som rymmer både verksamhet och utbud, säger Jenny Svanelid, Älta bibliotek.

– De behöver utformas så att det finns en koppling mellan biblioteket och Kulturknuten. Att det blir en mötesplats som verkligen upplevs som ett kulturhus, säger Teresa Lindholm, engagerad Ältabo.

Har tagit fram eget förslag

Arbetsgruppen för ett nytt kulturhus har tagit fram ett eget förslag med en visionsbild av hur det skulle kunna se ut.

Arbetsgruppens visionsbild av ett framtida kulturhus med bibliotek på övervåningen. Arkitektur och design: Studio Nypon.

Nackas ansvariga politiker har hittills inte hörsammat kritiken. Några större ändringar i detaljplanen för centrumet lär det inte bli innan den klubbas, enligt Mats Gerdau.

Öppnade upp för kompromiss

Däremot säger sig både han och Richard Wendt vara villiga att, inom ramen för detaljplanen, anpassa lokalerna till Ältabornas önskemål.

– Detaljplanen slår inte fast hur stora lokalerna ska vara. Det är något som vi kommer att ta upp i fastighetsavtalet med centrumägaren Wallenstam. Våra tjänstemän sitter just nu och tittar på ert förslag som vi upplever som konstruktivt, sa Mats Gerdau till besökarna i stadshuset.

Att köpa förslaget rakt av verkar dock inte aktuellt.

– Om ni vill utöka ytan med 400 kvadratmeter är det kanske lite mycket. Men går det kanske att utöka den med 200 eller 250?

Vi är ju egentligen överens

Richard Wendt, (M), kulturnämnden

Richard Wendt gick steget längre och hävdade att det aldrig funnits någon konflikt kring lokalfrågan.

– Vi är ju egentligen överens. Det är inget som som är hugget i sten. Inget beslut är fattat, säger han.

Hur det slutar visar sig senare i vår när avtalet mellan kommunen och Wallenstam ska vara klart.

Delade meningar om politikernas ord

– Det här var ett positivt möte, det verkar som att de har tagit till sig vårt förslag, säger Teresa Lindholm till Mitt i.

1728 personer har skrivit på för kulturhuset och 1001 personer för biblioteket. Foto: Mattias Kamgren

Martha Bengtsson, en annan stark röst inom arbetsgruppen för kulturhuset, är mer skeptisk:

Jag fruktar att vi kommer att vara tillbaka i samma dåliga läge som innan, med ett underdimensionerat bibliotek och ett kulturhus som bara består av ett stort scenrum, säger hon.