Annika Castro Nilsson fick en vän för livet, Claudia, via Kompis Sverige. Foto: Anna Z Ek

Kompisdejten var en perfekt match

För Annika Castro Nilsson är volontärarbete ett sätt att leva – och ett förhållningssätt till livet. Och så har hon fått en ny bästis. Som extra bonus visar forskning att den som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin.

 • Publicerad 07:00, 13 jan 2019

Det började som ett organiserat möte i integrationens tjänst – men hon fick en kompis för livet.

– Vi träffas så ofta vi kan, fikar, pratar – och spelar spel, säger Annika Castro Nilsson, Skarpnäcksbo, författare och lärare på Folkuniversitetet.

Det är nu fem år sedan blev hon ”matchad” med Claudia från Bolivia via organisationen Kompis Sverige, berättar hon och visar bilder på dem tillsammans, på promenad i Kungsträdgården, på föreställning på Stadsteatern.

Men oftast spelar de bordsspel, gärna ordspel eller pedagogiska spel. Eller kubb, om det är säsong.

Det är utvecklande för mig personligen

Annika Castro Nilsson

Annika Castro Nilsson har varit engagerad i olika typer av volontärverksamheter sedan gymnasietiden: hon har lekt med flyktingbarn i Röda korsets regi, delat ut kondomer på stan för Noaks ark, hon har varit läxhjälpare och språkstödjare.

– Jag tycker att det är utvecklande för mig personligen att möta andra, och att få se saker på ett nytt sätt, säger hon.

Och forskning visar att den som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin.

Få har svenska vänner

Kompis Sverige startades 2013 av två kvinnor, som vid besök i en SFI-klass kunde konstatera att ingen hade en svensk vän, inte ens de som bott här i många år.

Organisationen matchar nyanlända, som vill träna på att prata svenska och lära sig om samhället, med svenskar. Annika Castro Nilsson berättar att hon fortfarande är den enda som Claudia pratar svenska med.

Annika Castro Nilsson har haft många olika volontäruppdrag: ”Jag vill göra skillnad”. Foto: Anna Z EK

Hon menar att segregeringen i samhället leder till att människor avhumaniseras, de blir till siffror, flöden, de demoniseras.

– Jag går inte med på hur det ser ut. Jag vill göra skillnad.

För att motverka segregeringen behövs möten människor emellan, säger hon:

– Alla vill ju få vara de människor de är, få blomma och leva i en fredlig miljö.


Vill du läsa om fler volontärer?

Fakta

Vill du bli volontär? Här är hela listan

Hjälpa nyanlända

 • Goda grannar ordnar råd­givning, läxhjälp, cv-hjälp och språkundervisning för asylsökande och nyanlända. Volontärerna kan språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad och socialtjänst. Läs mer: goda-grannar.se
 • Kompis Sverige matchar nyanlända med etablerade svenskar. De organiserar aktiviteter­ som museibesök, julfester och event. Syfte: ”Ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar”. Läs mer: kompissverige.se
 • Hej främling genomför gratis hälsofrämjande aktiviteter med särskilt fokus på personer i utanförskap. Läs mer: hejframling.se
 • Internationella bekantskaper skapar kontakter mellan svensktalande och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Föreningen har språkstödjare i skolorna, läxhjälp samt internationella träffar och utflykter. Läs mer på bekantskaper.se

Rädda djuren

 • Stockholms katthem omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter i Stockholmsområdet.  Man kan vara fadder, arbeta som volontär eller­ sponsra en bur. Läs mer: katthemmet.nu
 • Katthemmet i Vaxholm drivs av Föreningen djurhjälpen. Katthemmet tar hand om hemlösa, utsatta och övergivna katter. Efter vård och socialisering adopteras katterna ut till nya hem. Läs mer: katthem.nu

Rädda miljön

 • Food2Change har som huvud­syfte att minska mat­svinnet. Butiker över hela Sverige har anslutit sig, i länet finns sex butiker.  De skänker sitt svinn och medlemmar i en ekonomiskt utsatt situation får rätt att hämta­ kassar. Läs mer: food2change.se

Hjälpa hemlösa

 • Volontärt initiativ samlar in kläder, hygienartiklar och mat som delas ut till behövande en till två gånger i månaden på en plats i centrala Stockholm. Volontärer kan hjälpa till med insamlandet eller utdelningar. Läs mer: volini.se

Hjälpa gamla

 • Äldrekontakt hjälper äldre att träffa nya vänner. Volontärer hjälper på tre sätt: Chaufförer­ skjutsar de äldre, fikavärdar­ öppnar sina hem och gruppledare organiserar­ volontärer. En söndagseftermiddag i månaden är det umgänge­ med fika. Läs mer: aldrekontakt.se
 • Kontakt och gemenskap i Oscars församling är en från kyrkan friståendeideell lekmannaförening som varit verksam i över 100 år. Volontärer finns till hand för gamla, ensamma, sjuka och andra församlingsbor som behöver hjälp eller omvårdnad. Läs mer: kogioscars.se
 • Stöd i livets slutskede. ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) jobbar med att minska lidande och öka livskvalitet för svårt sjuka patienter som har en begränsad tid kvar att leva. Volontärer på avdelning är där ett pass per vecka och pratar med patienter. ASIH på Jakobsbergs sjukhus och Långbro park har volontärverksamhet.
 • Tyresö väntjänst erbjuder utöver fixarservice även sällskap på promenader eller hemma, ledsagning men också gemensamhetsträffar och utflykter. Hit kan man också få trygghetsringning. Har även integrationsverksamhet såsom språkkafé.

Stötta män

 • Mansjouren stöttar män som mår dåligt, har upplevt en kris eller­ vill lämna destruktiva­ beteenden som våld. Erbjuder stöd genom­ en jourtelefon, enskilda samtal eller gruppsamtal. Läs mer: mansjouren.se

Stoppa stöket

 • Polisens volontärer kan hjälpa till med att nattvandra, sprida information om till exempel­ langning och hur man skyddar sig mot inbrott samt hjälpa polisen vid olika arrangemang. Läs mer: polisen.se

Hjälp i krisen

 • Frivillig resursgrupp bistår samhället­ om något oförutsett sker. Frivilliga ska avlasta övriga myndigheter med evakuering, transport, administration eller att sprida information. Läs mer: civil.se

Stötta unga

 • Unga själar. Ger unga möjlighet att förverkliga sina önskningar. Det kan handla om ett par fotbollsskor, biobiljetter eller att kunna delta i olika aktiviteter. Föreningen samlar in pengar för att förverkliga drömmarna för barnen och deras familjer. Läs mer på usf.nu
 • Män är en feministisk organisation och en ”plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor”. Förutom killfrågor.se driver Män pappagrupper, tar fram utbildningsmaterial och driver projekt. Läs mer på mfj.se

Övrigt

 • Röda korset har lokalgrupper över hela länet. I Danderyd finns till exempel butiken Kupan och samtalsgrupper för personer som vårdar anhöriga i hemmet. I Djursholm finns ett café för personer med alzheimers och i Stocksund sygrupper för integration och seniorträffar. I Bromma kan volontärer bli besökare hos äldre, hjälpa barn med läxor, träna svenska med invandrare, eller samla in pengar till verksamheten i Sverige och ute i världen. Läs mer: redcross.se
 • Brottsofferjouren hjälper­ brottsoffer, men även vittnen och anhöriga. Volontärer kan bli stödperson, språkvolontär eller­ vittnesstödjare. Läs mer: brottsofferjouren.se
 •  Individuell människohjälp är en biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Föreningen i Stockholm bedriver bland annat läxhjälp och har kvinnoträffar. Läs mer på imsweden.org
Visa merVisa mindre