Kompisarna kämpade för Ermir

Flyktingströmmen avtar. Men var ska de nyanlända bo? 2017 var Lidingöbornas engagemang för nyanlända stort. 2018 måste bostadsfrågan lösas.

  • Publicerad 13:18, 27 dec 2017

Flyktingströmmarna avtar, spår prognoser från Migrationsverket. Men de som kommer hit för att få skydd måste få någonstans att bo. Lidingö stad ska ta emot 144 nyanlända 2018. Kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökanden som redan finns bestämmer hur många en viss kommun ska ta emot.

På Lidingö har engagemanget för nyanlända varit stort. Nätverket Nema problema har hjälpt nyanlända till sysselsättning och ordnat roliga aktiviteter, senast ett välbesökt julfirande. Lidingöbor har upplåtit sina hem för ensamkommande ungdomar. På Hersby gymnasium kämpade kompisarna för att 17-årige Ermir skulle slippa återvända till Albanien.

Lidingöbornas engagemang fortsätter säkert 2018. Men staden måste lösa bostadsfrågan för de som kommer. Modulbostäder vis Bosö båtklubb lades på is i våras efter kritik från närboende. Än finns inga tecken på att frågan tinas upp.