Kompanierna styrs från ett skyddsrum i Sörentorp

På flera platser i Stockholm strider svensk militär mot fientlig milis. I ett skyddsrum i Sörentorp organiseras insatserna. Mitt i följde med under militärövningarna i Sörentorp på torsdagen.

  • Publicerad 17:31, 18 okt 2018

I skogspartiet intill den byggnad som en gång tiden verkade som officersmäss har en mindre radiomast ställts upp. Under marken, i byggnadens skyddsrum, huserar bataljonsstabens ledningscentral.

Laptops och telefoner står uppställda på ett ett kontorsbord i mitten av rummet. Allt är provisoriskt anordnat. Hela tiden förs radiokontakt med kompanierna runt om i Stockholm. Information samlas in och direktiv skickas ut. Härifrån styrs övningen Terminus.

– Ledningscentralen är spindeln i nätet kan man säga. Om vi skulle bli attackerade kan vi packa ner och flytta ledningscentralen på bara några minuter, säger Magnus Gerhardsson, major och den som leder övningen.

Fakta

Officersmässen

Sörentorp var Livgardets kasern mellan 1947 och 1970.

– På den tiden var officersmässen den plats där officerarna åt och drack cherry, berättar Magnus Gerhardsson.

Under veckan används byggnaden i Terminus-övningen. I källaren finns ett skyddsrum där ledningscentralen kan arbeta i säkerhet.

Visa merVisa mindre

Leder bataljonen

I de två närliggande rummen sitter bataljonsledningen. Till skillnad från ledningscentralens direkta informations- och kommunikationsarbete planeras här mer långsiktiga strategier.

Bataljonschef Mikael Tornvings uppgift är att tillsammans med staben leda verksamheten.

– Vi får en massa information från högre chef som vi sedan processar: Hur ska det lösas, vilka effekter får det, hur påverkar det civilbefolkningen?

Något som inte är helt enkelt i alla lägen.

– Tänk dig att som tonårsförälder försöka få en fullständig bild av vad som händer i ditt barns liv utifrån en sms-konversation och sedan ta beslut efter det, säger Mikael Tornving.

Bataljonschef Mikael Tornving: ”Bataljonsstaben är som en maskin som äter information och spottar ur sig direktiv.”  Foto: Åsa Sommarström

Fakta

Lös ammunition

Under övningen används lös ammunition, vilket styrs av starka säkerhetsbestämmelser. Alla vapen är laddade med träpluggar som vid skottlossning klyvs i pipan och bildar ett rökmoln. Ljudet är dock detsamma som vid skarp eld.

En stridsdomare avgör under övningen om en soldat är träffad. Den ”skadade” soldaten förs sedan med ambulans till sjukhus och läggs upp på operationsbordet – men där stannar det givetvis. Detta innebär att även sjukhuspersonal deltar i övningen.

– Det ska vara så verkligt som möjligt, säger Magnus Gerhardsson, övningsledare.

Visa merVisa mindre

”Mycket adrenalin”

Bataljonsstaben erfar att en milis på lördag kommer att försöka inta Sörentorp och området bevakas därför av ett kompani på 50 soldater.

Vid en av infartsposterna har en handfull soldater grupperat sig, de står i full stridsmundering och är beväpnade med varsin AK4. De tillhör det 253:e, även kallat Huddinge-kompaniet. Ännu har de klarat sig från eldstrid. Men på lördag kan det alltså bli ändring på det.

– Det är mycket adrenalin och man tänker att det är skarpt läge, säger gruppchef Jasmine Balu Lendrix, 25.

Hon har tidigare genomfört GMU och gick med i hemvärnet i våras. Men till vardags studerar hon.

– Det som är nice med hemvärnet är att man kan syssla med sin grej samtidigt, säger Jasmine Balu Lendrix.

Rickard Viman och Jasmine Balu Lendrix från Huddinge-kompaniet. Foto: Åsa Sommarström

Generationsväxling

Terminus 18 kan beskrivas som övning för hemvärnet i regi av Livgardet. Övningsledare Magnus Gerhardsson berättar att hemvärnet just nu genomgår en generationsväxling.

– Vi har tappat drygt 900 soldater, men har fått in 1 400. Medelåldern är 35 år och 16 procent är kvinnor, att jämföra med hela försvarsmakten där andelen kvinnor är 6 procent. Många kanske tror att det mest är äldre män som sitter i skogen och dricker kaffe, men så är det inte, säger Magnus Gerhardsson.

Det är inte Repmånad?

– Nej, den filmen har nog förstört mycket när det gäller bilden av vår verksamhet.

Mitt i har även besökt övningarna i Farsta och på Lilla Essingen:

Fakta

Terminus 18

Övningen går under namnet Terminus 18 och genomförs av hemvärnet och Livgardet. Den inleddes i onsdags och pågår veckan ut. Syftet är att samöva förband så att de kan lösa skarpa uppgifter vid kris och krig i och runt Stockholm – huvudsakligen i stadsmiljö.

25.hemvärnsbataljon Taeliehus och Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon deltar. Totalt övar cirka 400 hemvärnssoldater. Varje bataljon genomför sedan 2010 två övningar som denna per år.

Terminus 18 genomförs i två etapper. Denna vecka sker övningsmoment på fem platser i Stockholm: polishögskolans område i Sörentorp, kvarteret Primus på Lilla Essingen, Telestaden i Farsta, runt Bromma flygplats och i Nynäshamn.

Under vecka 45 kommer övningar att ske i Attundaland.

Källa: Livgardet
Visa merVisa mindre