Kommunpolitikerna väntas häva beslutet om IES hyresavtal

Frågan om kommunens beslut att gå in som hyresgarant för IES får en ny vändning. Nu gör politikerna om processen för att göra om och göra rätt.

  • Publicerad 16:04, 20 jun 2019

När det blev klart att Internationella engelska skolan, IES, ska etablera sig i Vallentuna skrev parterna ett hyresavtal om den skolbyggnad som ska byggas. I hyresavtalet, som löper på 20 år, får den börsnoterade utbildningskoncernen rätt att lämna Vallentuna inom fyra år och kommunen går då in och betalar hyran. Beslut om att godkänna avtalet, som upprättades redan förra året, fattades i kommunstyrelsen den 27 maj.

Upplägget har kritiserats av S, som i förra veckan lämnade in en begäran om laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Som i måndags beslutade att avtalet tillsvidare ska hävas i väntan på ett definitivt avgörande, som kommer tidigast i höst.

I måndags sammanträdde också säsongens sista kommunfullmäktige. Sedan förvaltningsrättens beslut blivit känt krävde S-gruppledaren Jaana Tilles att frågan måste diskuteras närmare. Formellt kallas det att begära återremittering.

– Det ringer så många varningsklocka i mitt huvud av det här. Om vi är med och fattar beslut som kan vara olagliga blir vi medskyldiga. Och vi gör inte heller vårt jobb som opposition. Vi vill ta det säkra före det osäkra och vill inte ta förhastade beslut som kommer att gälla i 20 i års tid. 

Med stöd från SD räckte antalet röster för att S skulle få igenom sitt krav.

Nästa ordinarie kommunfullmäktige hålls inte förrän den 9 september. Det skulle innebära nästan fyra månaders limbo i frågan om IES, något som kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M, inte bedömde som rimligt.

Extramöten

Vallentunas politiker får därför vänta någon vecka innan de kan ta semester. Redan i kväll blir det ett extra kommunstyrelsemöte och nästa torsdag ett extra kommunfullmäktige. På dagordningen står även en annan skolfråga: den om Karbyskolans framtid, som fortfarande inte är avgjord.

– När det gäller IES uppfattade jag att det handlade om delegationsrätten och om avtalet är förenligt med lag, säger Parisa Liljestrand. Det beslut som ligger på kommunstyrelsens bord i kväll är att häva det beslutet från den 27 maj för att få en process med ett nytt ärende som kanske upplevs som mer korrekt hanterat. Vi får göra om det.

FB-gräl

De extrainkallade mötena ledde till viss polemik på Facebook där M-politiker kritiserade Jaana Tilles för att de blir onödigt dyra. Att kalla samman fullmäktige kostar runt 70 000 kronor i arvoden, om alla närvarar, och arbetstid för tjänstemännen.

– Det stämmer att det kostar pengar, säger Parisa Liljestrand. Samtidigt måste man förstå att när ärenden är av såpass brådskande karaktär måste man kanske ta den kostnaden. Man får även respektera att vi har olika åsikter liksom de demokratiska möjligheter som finns. Och minoriteten har nu tagit en sådan möjlighet.