Kommunledningen är förvånad och besviken på de minskade avgångarna i nya tabellen. Foto: Mitt i

Kommunledningen vänder om skip stop

Efter de kraftiga neddragningarna som drabbade Väsby hårt måste SL öka bussturerna. Det menar kommunledningen som också vänder i frågan om skip stop.

  • Publicerad 20:00, 11 maj 2017

Landstingets trafiklandtingsråd skickade i början av året ut ett förslag på ändringar i SL-trafiken som kan träda i kraft i årskiftet. Beslut om ändringarna fattas i september. Enligt det förslaget kommer bussturerna öka i Väsby. Men förslaget är inte bra nog menar kommunledningen.

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

– Väsby var en av de kommuner som drabbades hårdast av tidigare neddragningar och idag ser vi att trafikanterna har minskat med 30-40 procent på några av de linjerna. I kommunen som helhet har antalet resenärer minskat med sju procent. Det är ett steg i fel riktning. Alla kommuner jobbar för att fler ska åka kollektivt och att färre ska välja bilen, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Kommunen är positiva till de förändringar som görs men menar att busstrafiken fortfarande är betydligt sämre än den var innan januari 2016.

Samtidigt vänder kommunen i frågan om den nya pendeltrafiken. Upplands Väsby kommun har tidigare ställt sig positiva till att införa skip stop modellen i pendeltrafiken men vänder nu i frågan. Skip stop innebär att vissa tåg hoppar över en del av stationerna.

Anledningen är SL:s senaste bud som innebär färre avgångar än vad som tidigare har utlovats.

– Vi har ställt oss positiva till skip stop från början men vi tycker att det förra förslaget var mycket bättre. Skillnaden är färre avgångar både från Väsby och Rotebro jämfört med det tidigare förslaget. Det blir en dubbel försämring, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Sämre turtäthet än idag

Enligt trafikförvaltningens senaste förlag framgår att Upplands Väsby station skulle få åtta avgångar i timmen under högtrafik och Rotebro station fyra avgångar. Det är en försämring från det ursprungliga förslaget i utredningen 2015 som skulle innebära 12 avgångar per timme från Väsby och åtta från Rotebro.

Det är inte bara en försämring jämfört med det tidigare förslaget, för resenärer från Rotebro innebär det en försämring jämfört med idag.

– Det är bara en station som ligger i Upplands Väsby men många som bor i exempelvis Bollstanäs och Grimsta tar pendeln från Rotebro. Vi ser det som att vi har en och en halv station i Väsby och kommer kämpa för en bra pendeltrafik från båda stationerna, säger Mathias Bohman.

”Det blir en dubbel försämring.”

Mathias Bohman (S), skommunstyrelsens ordförande

Därtill innebär skip stop inte att det blir en jämn spridning av antalet avgångar så att även om Upplands Väsby station har åtta avgångar i timmen är det fortfarande möjligt att tågen avgår var femtonde minut om ett snabbtåg och ett ordinarie pendeltåg avgår tätt inpå.

– Vi är bara positiva till skip stop om det inte innebär att Upplands Väsby och Rotebro station inte får sämre trafik än idag, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Sollentuna hoppas på ett stop för skip stop

Nu ställer sig alltså kommunledningen i Väsby kritiska till införandet av skip stop både för att det kommer innebära en försämring med avseende på turtätheten för många väsbybor men även för att det är ett komplext system som kan vara svårtolkat för resenärer.

Skip stop modellen hamnade i hetluften i ett bråk mellan landstinget och Trafikverket som kulminerade i slutet av april.

Bråket handlade om huruvida skip stop begränsade antalet avgångar på nya Citybanan. Ja, menade Trafikverket. Nej, menade tjänstemän på landstinget.

Bråket har gett nytt hopp till Sollentuna kommun som länge har motsatt sig skip stop eftersom det skulle drabba tre av fem stationer i kommunen. Sollentunas kommunalråd menar att frågan om turtätheten stärker deras tidigare kritik och hoppas att regeringen och landstinget ska komma överens om hur fråga ska lösas.