Informationen om AMA har varit luddig och kommit för sent, säger Ing-Marie Elfström, S. Foto: Läsarbild Privat

Kommunledningen JO-anmäls för nedläggningsplaner

Mörkad information, sent utlämnade handlingar och dåliga beslutsunderlag. Det anser två socialdemokrater har präglat förslaget om att lägga ner AMA, arbetsmarknadsavdelningen i Vallentuna. Nu JO-anmäler de kommunledningen. – Jag är väldigt oroad över vad som händer i Vallentuna kommun, säger den ena anmälaren Ing-Marie Elfström.

  • Publicerad 12:30, 9 nov 2018

Ing-Marie Elfström JO-anmälde i dagarna kommunledningen för ”hur ledningen i Vallentuna kommun har hanterat ett ekonomiskt underskott för 2017 på 40 miljoner kronor inom ramen för socialförvaltningen, samt hur detta underskott har påverkat andra avdelningar (isynnerhet Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)”.

Hon ställer sig kritisk till den granskning som gjordes av socialförvaltningens resultat gick för fort, att det var kommunens egen ekonomichef som utförde granskningen när hon själv borde granskas samt att det även borde ha gjorts en utomstående granskning.

Dessutom pekar hon på att det har gått fel till när nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen, AMA, har hanterats av kommunledningen.

Ingen på AMA har tillfrågats i utredningen om AMA, som enligt medarbetarna på AMA och Ing-Marie Elfström innehåller flera felaktiga uppgifter. Dessa ska verksamhetchefen på AMA, Rolf Zackrisson ha velat rätta till vilket kommunledningen enligt JO-anmälan inte ville ta hänsyn till.

När oppositionsrådet Jaana Tilles ville att han skulle få redogöra för ärendet på kommunstyrelsen arbetsutskott ska ordföranden Parisa Liljestrand ha avslagits begäran och ärendet tagits bort från dagordningen. Utredningen ska enligt anmälan inte ha registrerats trots att den fanns med på dagordningen. När Tilles ville ta upp frågan om AMA vid nästa möte den 22 oktober ska Liljestrand ha sagt nej.

Elfströms slutsats är därför att oppositionen inte har fått möjlighet att ha några synpunkter på kommunplanen och vad som ligger till grund för planerna att avveckla AMA.

– Man är inte transparent när det gäller underlag för beslut, säger Ing-Marie Elfström som sitter i kommunfullmäktige och är gruppledare för S i socialnämnden. När det gäller nedläggningen av AMA har de inte varit tydliga och skickat underlag till oss när det ska fattas beslut. Det som kommit har kommit sent. Och det har varit luddigt. VI har också förstått att rapporten inte stämmer.

Solnabo anmäler

Ytterligare en JO-anmälan är på väg. Det är Ing-Marie Elfströms partikollega Roger Syrén som står bakom den. Han bor i Solna, arbetar som SO-lärare i Botkyrka kommun men har varit anställd av S som utredare och vid den politiska staben i regeringskansliet.

– Jag gör min anmälan som engagerad medborgare med släkt och vänner i Vallentuna. Jag är inte själv direkt berörd men jag känner en oro och ber JO att titta på det.

Mitt i Vallentuna söker kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand för en kommentar.