Kommunkollen Haninge: ”Fullmäktigespecial”

✔️ Ornö skolas renovering drar ut på tiden ✔️ SD kritiska till att kvinnor duschar i burkini på Torvalla ✔️ KD: ”För få klarar grundläggande SFI i Haninge” ✔️ Kommunen kallar VA-entreprenör för ”usel” ✔️ Bygglovsbeskeden i Haninge drar ut på tiden ✔️ Liberalerna: För få flickor på Haninges fritidsgårdar ✔️ Här är Kommunkollen Haninge, ”fullmäktigespecial”.

  • Publicerad 17:26, 9 maj 2017

Wasberg (S): ”Aldrig uttryckt att skolan ska renoveras till vilket pris som helst”

Den 2 april åkte kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) ut till Ornö för att informera Ornöborna om byggnationen vid Ornö skola, en av landets minsta skolor med 13 barn i skolan och fyra på förskolan.

Mötet kom till på begäran från Ornöborna, som tycker att renoveringsarbetet kraftigt drar ut på tiden.

Ornö skola.

Kommunala fastighetsbolaget Tornbergets målsättning har varit att en färdig skola ska stå klar till hösten 2017, men renoveringsarbetet har stannat upp eftersom en kultursakkunnig ska ange vad som måste bevaras i skolan innan renoveringen kan fortsätta.

2015 beslutade den politiska kommunledningen att skolan skulle renoveras.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningen besitter byggnaderna och platsen höga kulturhistoriska värden, som bör bevaras.

”Jag har nog inte sagt att vi ska renovera till vilket pris som helst”
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande om Ornö skola

Barnen och personalen evakuerades i november/december 2015, först till församlingshemmet och bygdeföreningens lokaler, och från januari 2016 till den gamla lärarbostaden ”Klockargården” på skoltomten, där eleverna alltjämt finns nu.

Förseningen i byggnationen ser nu ut att stjälpa planen på att en färdig skola ska stå klar till hösten.

Renoveringen av Ornö skola drar ut på tiden. Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, har inte fått svar på vad slutnotan kommer bli.

M, KD och L är emot renoveringsbeslutet och vill bygga ny skola på Ornö, och oppositionsrådet Martina Mossberg (M) sade från talarstolen att Meeri Wasberg verkar vilja renovera skolan till vilket pris som helst.

Kommunens investeringsbudget för skolan på Ornö ligger på 8,5 miljoner kronor, men oppositionen är rädd att förseningen gör att renoveringen blir minst lika dyr som en ny skola, vilket man hellre sett på plats.

– Jag har nog inte sagt att vi ska renovera till vilket pris som helst. Jag har aldrig uttryckt ”till vilket pris som helst”. Tornberget har uppdraget att renovera skolan, och de har inte återrapporterat för oss i kommunledningen. De har aldrig kommit tillbaka, vi vet inte hur prislappen blir i slutändan, sade Meeri Wasberg från talarstolen.

SD kritiska till att kvinnor duschar i burkini på Torvalla

Kennerth Waltersson, SD:s gruppledare i Haninge, är kritisk till att många män duschar med shorts på innan de ska bada på Torvalla simhall, men ännu värre är det på damernas, menar han. Flera kvinnor duschar i burkini på Torvalla simhall innan de går ut i simhallen, vilket han menar strider mot simhallens trivselregler.

– Säger folk till att kvinnorna ska duscha utan blir de aggressiva av sig. Personal är väldigt, väldigt obenägna att gå in och säga till. Vad vill du göra åt detta Mehmet? sade Kennerth Waltersson och riktade frågan till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP).

Kennerth Valtersson, gruppledare i SD Haninge, tycker att de övriga ledamöterna sysslade med vuxenmobbning när deras motion togs upp.

– Simförbundet tillåter att man badar i burkini, vi har inga regler att det skulle förbjudas. Duscha eller inte, den bild du målar upp är nog mot en viss grupp, svarade Mehmet Coksürer.

”Jag tycker 37 procent är rätt dåligt, men du är nöjd med det?”
Suzanne Enman (KD) till Anders Nordlund (S) om resultaten på grundläggade SFI i Haninge

KD: ”Bara 37 procent klarar grundläggande SFI i Haninge”

Enligt KD Haninges Suzanne Enman klarar bara 37 procent av de registrerade eleverna Haninges grundläggande SFI-kurs. Motsvarande siffror för grannkommunerna Tyresö och Nynäshamn är 45 respektive 55 procent, uppgav Suzanne Enman.

– Jag tycker 37 procent är rätt dåligt, men du är nöjd med det? frågade hon Anders Nordlund (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande.

– Att det är generellt dåliga resultat stämmer inte. Vissa inriktningar, vissa studievägar beroende på sammansättningar vissa år kan ha bättre eller sämre resultat. Men vi ska såklart bli bättre. Har vi haft 37 procent på någon av studievägarna så ska vi givetvis ha som mål att det blir bättre, svarade Anders Nordlund.Politiker om Haninges floppade lågstadiesatsning: ”Hade ingen insyn”

Haninge kommun tvingas betala tillbaka hela 72 procent, motsvarande 11 miljoner kronor, av regeringens lågstadiesatsning sedan man bara rekryterat hälften av den skolpersonal man sade att man skulle rekrytera, vilket Mitt i berättat förut.

Ingen annan Stockholmskommun är i närheten av lika stort återkrav. Haninges grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom har uppgett som förklaring för Mitt i Haninge att man medvetet valde att avvakta i rekryteringen tills man verkligen fått bidraget.

”Det är verkligen beklagligt”
Maria Fägersten (S), grundskolenämndens ordförande, om att Haninge misslyckats och tvingas betala tillbaka 72 procent av lågstadiesatsningen

Maria Fägersten, (S), ordförande i grund- och förskolenämnden, är besviken på Haninges misslyckande kring lågstadiesatsningen.

Maria Fägersten (S), ordförande i Haninges grund- och förskolenämnd, säger nu i ett svar till Sara Sixten (M) att nämnden aldrig hade insyn om att förvaltningen avvaktat i rekryteringen.

– Givetvis pågår diskussioner så att sådana här saker inte händer i framtiden. Vi ska reda ut vad som gick fel, och varför vi i nämnden inte fick veta. Det är verkligen beklagligt, sade Maria Fägersten.Kommunen: ”Entreprenören i Årsta Havsbad var usel”

I oktober 2015 stoppades plötsligt den stora VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad sedan entreprenören Siaab och kommunen hamnat i konflikt om vad som som hade gjorts i förhållande till vad kommunen betalat ut.

Haninge kommun vägrade betala summorna Siaab krävde, och det slutade med att kommunen själva tog över projektet under 2016.

Nu riktar Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, skarp kritik mot entreprenören i efterhand.

– Det var en usel entreprenör, som lämnade mycket bedrövelse. Men under förra året tog kommunen själv över arbetet och under året kommer alla som bor i Årsta Havsbad att komma att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp”

”Man frågar fritidsgårdspersonal om tändare till sin cigarett. Det är inte okej, då har vi inte lyckats.”
Åsa Radne (L) om fritidsgårdarna i Haninge

M: Byggloven tar för lång tid i Haninge

Haninge kommun har en ambition om att alla som söker bygglov ska få återkoppling inom tio dagar, men enligt kommunens senaste siffror är det bara 17 procent som får återkoppling inom denna tid.

Alldeles för dåligt menar Moderaternas Sven Gustafsson, andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är skrämmande lågt med 17 procent. Vi kan inte jämföra det med vår ambition. Det är inte alls bra. Jag är väldigt orolig för detta. Vi måste jobba mycket hårdare för att leverera bygglov snabbare, säger han.

Väntetiden för bygglov har även tidigare varit lång i Haninge. Våren 2015 stod över 100 hushåll i kö.

Sven Gustafsson (M) är kritisk till att bygglovsbeskeden i Haninge drar ut på tiden.

L: För få flickor och för mycket tobak på fritidsgården

Åsa Radne (L) menar att det är för få flickor och för mycket tobak på Haninges fritidsgårdar

– Min tjej går till en fritidsgård med 15 ungdomar i åldern 13-22 år, varav fem är flickor. De flesta på ungdomsgården vågar jag påstå brukar tobak. Man frågar fritidsgårdspersonal om tändare till sin cigarett. Det är inte okej, då har vi inte lyckats.