Ett 20-tal insatser ska genomföras under 2017 för att förbättra Jordbro inom områdena arbete, delaktighet, trygghet och boendemiljö. Foto: Carlos Montecinos

Kommunkollen 30 juni: Rivningar, nybyggen, gatunotor på 40 miljoner och ett 20-tal insatser för Jordbro

Rivning och nybyggen i Handen och Jordbro, gatunotor på 40 miljoner kronor, nytt nej till bergtäkt och så ska 20 kommunala insatser göras för Jordbro. Här är ”kommunkollen” torsdag 30 juni.

  • Publicerad 10:44, 30 jun 2016

Rivning och nybygge aktuellt i norra Handen

Som Mitt i Haninge berättat tidigare vill kommunen förtäta med bostäder vid Norra Folkparken, vid platsen där nuvarande Handens smedja med museum ligger. Kommunen äger nästan alla fastigheter i området, och många är i så dåligt skick att rivning är aktuellt. Kommunstyrelsen har nu gett stadsbyggnadsnämnden ett planuppdrag, och en detaljplan ska arbetas fram som medger ny bebyggelse här. Även inom intilliggande fastigheten Kolartorp 5:1, som ägs av Stalands fastigheter, har det beslutats att en detaljplan ska arbetas fram för bostäder.

Hermanstorps villaägare får betala gator

Bara ett stenkast västerut från Norra Folkparken är det nu klart med ett detaljplaneförslag för området Hermanstorp, där även gator ska breddas och byggas ut till kommunal standard. Den kalkylerade gatukostnaden väntas kosta Hermanstorps fastighetsägare 38,5 miljoner kronor. Kommunen bekostar den genomgående bussgatan.

Rivning och nybygge aktuellt i Jordbro

D. Carnegie & Co/Graflunds vill riva och bygga nytt inom Kalvsvik 11:4 i Jordbro. Kommunen är positivt inställd, och tror att en detaljplan kan vara färdig 2019. D. Carnegie & Co vill riva den lägre, befintliga bebyggelsen i kvarteret och bygga nya högre hus.

20-tal insatser ska förbättra Jordbro

Mer Jordbro. ”Jordbrodialogen” pågick mellan 2012 till 2014 mellan Haninge kommun och Jordbroborna, med utgångspunkt i kommunens dåvarande politiska vision för Jordbro.

Ett drygt 20-tal insatser inom arbete, delaktighet, trygghet och boendemiljö ska nu genomföras under 2017, enligt dialogens handlingsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att en uppföljning av handlingsplanen också behövs. I uppföljningen ingår att kommunen följer vad som sker kring bostads- och platsutvecklingen i andra miljonprogramsområden. Kommunstyrelseförvaltningen har nu också fått i uppdrag att utreda möjliga evakueringslokaler för de verksamheter som för närvarande finns i Jordbro kultur- och föreningshus.

Nytt nej från Haninge till bergtäkt

Såväl Sand och grus Jehander som Skanska vill anlägga bergtäkter i Tungelstas södra utkanter, vilket Mitt i berättat om förut.

Nu har Haninge kommun formellt sagt nej till Jehanders tillstånd och ansökan om bergtäkt och masshantering inom Ekeby 12:7 i södra Tungelsta. Fortsättning följer.