Kommunikatörer får krisutbildning

  • Publicerad 00:00, 15 nov 2011

Tyresö Kommunikatörerna i Tyresö och Haninge ska gå kurs i krishantering. Tillsammans ska de öva på att samverka och att flytta till exempel växel- och kommunikationslösningar till varandra.

Kursen ska också handla om att göra dem uppmärksamma på vilka problem som kan uppstå vid olika krishändelser, som IT-haveri, hot och våld med mera. Övningen kommer att ske under en heldag i kommunhuset och kostar 60 000 kronor. Kommunerna delar på kostnaden.