"Så fort vi upptäckte detta så beslutade vi att åtgärda problemet", säger Sara Svanfeldt. Foto: Läsarbild Upplands Väsby kommun/Åsa Sommarström

Kommunhuset i Väsby mögelsaneras

Kommunhuset i Väsby har angripits av mögel. Fuktskador på väggar upptäcktes efter sommaren och anställda har känt obehag. Nu ska huset saneras.

  • Publicerad 12:47, 29 nov 2018

Kommunhuset i Väsby har drabbats av mögel. Nu ska utrymmen på åtminstone två våningsplan saneras.

Problemen har delvis uppkommit i samband med den rekordvarma sommaren. Ventilationssystemet gick då på högvarv vilket skapade kondens som sedan sipprat ner längs med väggarna. En vattenläcka på grund av ett trasigt rör har även varit en bidragande orsak.

Anställda har känt obehag

Två anställda som känt obehag av möglet har fått flytta till i en annan del av byggnaden.

– Är man känslig sedan tidigare så kan man reagera på mögel. Sen vet vi inte om deras reaktion beror på det här eller något annat, men vi tar det säkra före det osäkra, säger Sara Svanfeldt, HR-direktör i Väsby kommun.

Hon berättar att man sedan september haft intensiva möten med fastighetsägaren för att lokalisera problemen och planera för hur de ska åtgärdas.

– Så fort vi upptäckte detta så beslutade vi att åtgärda problemet på en gång.

Flera våningsplan saneras

I november började arbetet med att forsla bort det skadade materialet i byggnaden. Nu ska de berörda delarna av våningsplanen saneras.

– Nu när vi tagit bort allt skadat material så kommer vi att göra en storstädning och sanering så att det inte finns några mögelsporer kvar på golvet, säger Sara Svanfeldt.

Ingen hälsorisk

Sporerna är för tunga för att gå upp i ventilationen och Sara Svanfeldt berättar att kommunen har varit i kontakt med såväl arbetsmiljöingenjörer som företagshälsovården. Möglet ska inte innebära någon hälsorisk för de anställda.

Mögel har hittats på två våningsplan i kommunhuset. Man har även DNA-topsat i ett rum på ett tredje plan. Arbetet med att ta bort det mögeldrabbade materialet har skett under arbetstid.

– Det har utförts på ett väldigt omsorgsfullt sätt, av människor som är vana vid sådana här situationer. Det har känts väldigt tryggt, säger Sara Svanfeldt.

Tidskrävande sanering

På de berörda våningsplanen sitter bland andra kommunledningskontoret och social- och omsorgskontoret. Saneringen kommer att utföras utanför arbetstid under de kommande veckorna. Hur dyrt och tidskrävande arbetet blir är oklart.