Kommuner startar gemensam byggutbildning

Solna, Sundbyberg, Nacka och Värmdö kommuner vill locka fler till byggbranschen och startar därför en ny utbildning tillsammans. – Vi riktar in oss mot dem som inte sett byggbranschen som ett alternativ tidigare och mot tjejer, vilket det är brist på i branschen, säger Zandra Lövgren, projektledare.

  • Publicerad 07:19, 11 jan 2019

Byggbranschen skriker efter folk, samtidigt som platserna på många byggutbildningar gapar tomma.

Solna, Sundbyberg, Nacka och Värmdö kommuner, ihop med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och byggföretaget Veidekke, går nu därför ihop i ett projekt kallat ”Sverige bygger ut” och startar en egen byggutbildning för vuxna.

Vårt mål är att 50 procent av de sökande ska vara kvinnor

Zandra Lövgren

Utbildningen inhyses hos Yrkesplugget i Bromma. Här ska man under 13 månader kunna läsa till träarbetare, betongarbetare eller anläggare. Utbildningen är tänkt att starta 4 mars i år.

– Vi riktar in oss mot dem som inte sett byggbranschen som ett alternativ tidigare och mot tjejer, vilket det är brist på i branschen. Vårt mål är att 50 procent av de sökande ska vara kvinnor förklarar, Zandra Lövgren, projektledare Sverige Bygger ut, kompetensförvaltningen i Solna stad.

”Byggterapi”

Kommunerna lanserar byggutbildningen som ”byggterapi” och trycker på fördelarna med att få skapa med händerna, se något växa fram och vistas mycket utomhus – vilket har betydelse för välbefinnandet menar Zandra Lövgren.

Vi kan inte bara förlita oss på att ta in underleverantörer utomlands i från

Zandra Lövgren

– Det råder stor kompetensbrist i branschen i dag och vi kan inte bara förlita oss på att ta in underleverantörer utomlands i från utan behöver utbilda kvalificerad arbetskraft här hemma också, säger hon.

”Sverige bygger ut” har nu startat sajten www.bygglab.com och instagramkontot ”Byggterapi” och kommer att jobba mycket via sociala medier för att locka till sig elever.

Byggföretag är involverade

Kommunerna har också fått med sig flera stora byggföretag på tåget, bland annat NCC och Skanska, vilka eleverna tidigt ska kunna matchas med för att snabbt komma in i lärlingsjobb och senare fasta arbeten.

Framöver kommer det att ordnas prova-på-dagar och även informationsträffar där man ska kunna få testa på hur yrket fungerar, träffa byggföretag och få hjälp att söka av yrkesvägledare från de olika kommunerna.

Mer info kommer att finnas på  www.bygglab.com.

Fakta

Om Byggterapi

Bakom Byggterapi står projektet ”Sverige bygger ut” som drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och Veidekke.

Sverige bygger ut är finansierat av Europeiska socialfonden med syftet att bland annat utveckla nya utbildningsmetoder anpassade efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft.