Botkyrka kommunhus. Foto: Anders Björklund

Kommuner önskar bli anvisade färre nyanlända

Både Botkyrka och Salem har svarat länsstyrelsen att kommunerna önskar färre nyanlända som de ska ordna bostad åt.

  • Publicerad 12:10, 13 jan 2017
Migrationsverket räknar med att färre flyktingar behöver anvisas till kommunerna i Sverige för bostad i år. I början av januari skickade länsstyrelsen i Stockholm ett brev till länets kommuner med frågan om kommunerna önskar stå fast vid det anvisningstal som tidigare gått ut från länsstyrelsen eller om de önskar ett lägre anvisningstal. Senast under torsdagen skulle kommunerna svara.

Botkyrka och Salems önskan

Botkyrka kommun skulle enligt tidigare anvisningstal för 2017 ta emot 201 personer och Salems kommun skulle ta emot 63 personer. Nu har båda kommunerna svarat att de önskar ett lägre anvisningstal.
Ebba Östlin (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka hänvisar till att Botkyrka kommun redan är en kommun dit många nyanlända söker sig på egen hand och ordnar bostad på egen hand.
– Av samma anledning anser jag att Södertälje inte ska anvisas några personer alls, säger hon.

Regeringens arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson (S) menar dock att fördelningen redan nu räknas ut rättvist när Lokaltidningen Mitt i frågar henne:

En del av kritiken har handlat om att regeringen har lämnat över allt ansvar till kommunerna när det gäller att ordna bostad till de nyanlända, hur ser du på det?
– Nej, det håller jag inte med om. Fördelningen var extremt ojämn förut och till exempel Botkyrka tog ett enormt ansvar. Nu har vi en anvisningslag som gör att vi fördelar ansvaret rättvist och vi har tillfört stora belopp till kommunerna för att de ska klara av anvisningssstalen. Men det är klart att det är tufft, säger Ylva Johansson.

Läs också: Fem nya platser i Salem aktuella för modulbostäder

Inte byggt modulbostäder

Samtliga 26 kommuner i Stockholms län har svarat på brevet och samtliga önskar ett lägre anvisningstal för i år. Salems kommun svarade länsstyrelsen under torsdagen. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) skriver att kommunen skulle få mycket svårt att ordna bostad till 63 personer. Kommunen har hittills inte lyckats få till någon plats att bygga modulbostäder på och Lennart Kalderén skriver att osäkerheten kring plats för modulbostäder fortsatt är stor samt att tillgången till bostäder är begränsad.

Lennart Kalderén menar att det måste gå snabbare att komma fram till beslut om byggnationer. Enligt arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson (S) är det lagändringar på gång.

– Ny lag är på gång under våren som bidrar till att lagreglera hur man kan göra tillfälliga bygglov och bygga modulbostäder. Det är vad vi gör när det gäller lagstiftningen. När det gäller handläggning på länsstyrelserna ska handläggarna få utbildning så att de kan och vågar agera så snabbt och smidigt som möjlig, säger Ylva Johansson.

Läs också: Fem nya platser i Salem aktuella för modulbostäder