Högtryck. Hög sjukfrånvaro gör att kommunen har svårt att säkra en god förskole- och fritidsverksamhet. Foto: Sacharias Källdén

Kommunens vädjan: "Lämna inte barn på förskolan"

Den ökande smittspridningen har lett till ovanligt hög sjukfrånvaro från medarbetare på kommunens förskolor och fritids. Därför vill kommunen just nu vårda så få antal barn som möjligt.

  • Publicerad 09:12, 20 jan 2022

Sjukfrånvaron är varierad i olika delar av kommunen, men alla har ett ansträngt läge.

Haninge kommun vädjar nu alla vårdnadshavare att inte lämna sina barn till förskole- och fritidsverksamheter om man inte måste. Detta gäller fram till 4 februari.

– Närundervisning är viktig för barn och unga och bedrivs i största möjliga mån, men det rådande läget gör att vi tillfälligt tvingas ställa om. Vi ser över varje skolas förutsättningar dagligen och beslutar om distans- och fjärrundervisning samt stängning för de verksamheter där alternativ inte finns, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun.

Kommunen meddelar samtidigt att barn till föräldrar med samhällsviktiga yrken samt barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, skola eller fritidshem kommer att erbjudas förskola eller fritidshem även under en eventuell stängningstid.