Otålig. Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef, vill att bygget kommer igång. Foto: Rebecka Uhlin

Kommunens tålamod snart slut: "Ta in fler aktörer i planerna för Tumba C"

Citycons planer att bygga ut Tumba centrum med shopping, bostäder och nytt resecentrum drar ut på tiden. Nu börjar Botkyrka kommun tappa tålamodet och nu vill de diskutera att ta in fler företag eller kommunen som delägare för att få fart på projektet.

  • Publicerad 12:08, 20 jan 2017

– Vi hade räknat med att det skulle pågå ny bebyggelse nu, men det är tyvärr inget som tyder på att det kommer att ske den närmsta tiden, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef på Botkyrka kommun.

2013 presenterades planerna för nya Tumba centrum. En ny våning med shopping, 300 bostäder och nytt resecentrum skulle stå klart 2016. Citycons rätt att bygga på den del av marken som Botkyrka kommun äger har hunnit gått ut, men har fått förlängt med ytterligare ett år.

Frustrationen ökar

Frustrationen över att bygget inte kommit igång ökar hos kommunen, och nu vill mark- och exploateringschefen sätta fart på det.

– Jag vill bjuda in till dialog om förändrad ägarstruktur för exploateringen som helhet, centrum och bostäder. Man kan tänka sig ett delägande där andra aktörer eller kommunen går in och är med, eller andra lösningar. Låt oss diskutera det, säger Antonio Ameijenda, som tror att det är nyckeln till en byggstart i närtid.

”Komplext projekt”

Planerna ligger fast, försäkrar Mattias Bernunger, projektutvecklingschef på Citycon.

– Vi arbetar hårt för det, men det krävs fortfarande dialog med potentiella hyresgäster, vi tittar på olika koncept och utformning. Vi vill lika mycket som kommunen att det ska komma loss, men det är ett komplext projekt.

När investeringsbeslut kommer och projektet tar fart kan han inte säga, men ett omarbetat förslag är på gång. Han bekräftar att kommunen bjudit in för att diskutera nya ägarstrukturer och att Citycon har en nära dialog med dem.

– Vi har hört om det, men jag kan inte säga något om det.

”Det finns en marknad”

Bolagets renovering av det gamla centrumet väntas vara klar i april.

– Det är en milstolpe, vi har gjort en modernisering som gör att centrum kommer upplevas som nytt och fräscht. Och när Citybanan kommer igång och tågen går oftare förstärks Tumba som kommunikativ knutpunkt. Det finns absolut en marknad för mer handel och service.

Men Antonio Ameijenda förstår inte vad som dröjer.

– Exploatörer vi träffar, de som äger mark i Botkyrka och de som vill köpa mark av oss, vill oftast börja bygga på en gång. Det är svårt att förstå varför man inte är lika angelägen här.

Hur länge kan ni vänta?

– Citycon är den största markägaren och har en avgörande roll i projektet, det krävs att de fattar ett investeringsbeslut. Men vi håller på med en strukturplan för Storvreten med 2500 nya bostäder och har flera utvecklingsplaner för centrala Tumba och Tuna torg. Det blir mer och mer angeläget med ett nytt centrum.

Nya Tumba centrum

Planen för det nya centrumet presenterades 2013. Den innebär en överdäckning av busstationen, på vilken centrum byggs ut med både shopping och bostäder. Den gamla busstationen byts ut mot ett nytt resecentrum som kan glasas in.

Totalt planeras för 300 nya bostäder, på centrumbyggnaden men också i tre flerbostadshus intill centrum, längs Gröndalsvägen.

Tumba bibliotek ska få en mer synlig plats med fönster mot torget.

Detaljplanen har vunnit laga kraft, men Citycon har ännu inte fattat ett investeringsbeslut för att kunna sätta spaden i marken.

Botkyrka arbetar samtidigt med att ta fram en utvecklingsplan för centrala Tumba.

Visa merVisa mindre

Planer i andra lokala centrum

Vårsta centrum. I Vårsta centrum planeras ett flerbostadshus i elva till tolv våningar. På de två nedersta våningarna planeras handel och service, bland annat har det talats om en vårdcentral. Centrumägaren Hürriyet Demirörs fick bygglov för sin plan under hösten 2016 och en byggstart beräknas under våren. Projektet väntas kosta mellan 140 till 150 miljoner kronor och centrumägaren räknar med att höghuset står klart till sommaren 2018.

Tullinge centrum. Förra året skrotades planen att bygga det omdiskuterade Idéhuset i centrum. Under våren ska kommunen diskutera en ny planering för Tullinge. Tullingepartiet har tidigare presenterat ett eget förslag på ett nytt centrum där butiker och verksamheter vänds mot pendeltågsstationen. Foto: Rebecka Uhlin

Tuna torg. Bolaget KopparCronan som köpte Tuna torg förra våren vill riva de gamla fastigheterna och bygga helt nytt. Vd:n Johan Nyberg har sagt att man vill bygga på höjden, framför allt bostadsrätter, och få in service som apotek och postombud. Stjärnarkitekten Gert Wingårdh har fått i uppdrag att skissa på de nya planerna. Projektet beräknas kosta en miljard kronor. Andra som investerar är Svenska Bostadsutveckling och Ramin Warda Fastigheter. Foto: Johannes Liljeson