Paul vill ha tillbaka pengar för sina onödiga utlägg. Foto: Erik Lejdelin

Kommunens onödiga krav kostade Paul 16 000 kronor

Paul Bertzén ville undersöka om deras tomt gick att stycka av. Då drog kommunen igång en process som kostade honom och skattebetalarna 28 000 kronor – helt i onödan. – De kunde ha sagt på en gång att det inte gick.

  • Publicerad 11:03, 21 sep 2018

För ett och ett halvt år sedan började Paul Bertzén fundera på om de kunde stycka av deras tomt för en eventuell framtida försäljning. Paul som aldrig har gjort något liknande hörde av sig till kommunen. Han fick beskedet att han måste skicka in en formell ansökan tillsammans med en utförlig situationsplan.

– Det hela verkade väldigt krångligt och jag påpekade det flera gånger. Men jag gjorde bara som kommunen sa.

Det hela verkade väldigt krångligt och jag påpekade det flera gånger

Paul Bertzén

Fick köpa en karttjänst

Eftersom han själv inte har en aning om hur man ritar upp en situationsplan fick han anlita ett företag. Prislappen landade på 16 200 kronor. Enligt Paul ska kommunen dessutom sagt att de lagt ner tio till tolv timmar på hans ärende, motsvarande 12 000 kronor.

Beskedet kom som en kalldusch

Men i juli, 2017, ett halvår efter att han först kontaktat kommunen, kom mejlet.

En avstyckning var inte möjlig. Hans befintliga hus skulle vara för stort i förhållande till deras nya mindre tomt.

– Det var ju siffror de hade redan i januari! Den uträkningen kan inte ha tagit mer än en halvtimme, istället drar man ut på allting i månader och får mig att köpa en dyr tjänst helt i onödan.

Kommunen ”bjuder” på handläggningen

Nu vill Paul ha ersättning för den onödiga situationsplanen. Hittills har kommunen vägrat, däremot säger de att de bjuder på handläggningen och att Paul på så sätt får en slags ersättning.

I augusti beklagar kommunen att de brustit i sin kommunikation och säger att man i fortsättningen kommer att kontrollera ytorna i ett tidigare skede.

– Jag har kontaktat två jurister som oberoende av varandra säger att jag enligt lag har rätt till ersättning eftersom kommunen arbetat med mitt ärende på ett felaktigt sätt.

Försäkringsbolag har kopplats in

När Mitt i kontaktar kommunen säger de att det är ett pågående ärende och att man inte vill uttala sig i nuläget.

– Våra jurister tittar tillsammans med vårt försäkringsbolag på det här och vår förhoppning är att det ska gå relativt fort att kunna ge ett svar. Fram till dess att vi har ett beslut så väljer vi att inte uttala oss, säger Helena Purmonen, planchef på Täby kommun.

Fakta

Lagen som Pauls jurister syftar på

Den lag som enligt Paul och hans jurister innebär att kommunen är skyldiga att ersätta honom är skadeståndslagen (1972:207), tredje kapitlet.

3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715).

Visa merVisa mindre