Kommunfullmäktige ställdes in i mars men kommer att ha ett sammanträde, i nedbantat format, i april. Foto: Julia Blomgren

Kommunens nämndsammanträden ställs in på grund av covid-19

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset ställer Sollentuna kommun in alla nämndsammanträden. Det gäller i förstone bara mars ut, men kan förlängas då en bedömning utifrån rådande läge kommer att göras från månad till månad.

  • Publicerad 08:53, 26 mar 2020

Vissa beslut (se faktaruta) kan tas även utan sammanträden då en nämnd enligt kommunallagen får ”uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”.

Flera sådana beslut har redan fattats i Sollentuna den senaste tiden, bland annat då vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L) tog ett ordförandebeslut om att stänga kommunens träffpunkter för äldre.

Sollentuna kommun stänger träffpunkter för äldre

Akuta ärenden tas upp i fullmäktige

Sammanträdet som kommunfullmäktige skulle haft i mars ställdes in, men däremot ska kf-mötet i april genomföras – dock med färre ledamöter och endast ärenden av akut karaktär kommer att behandlas.

Kommunfullmäktige ställdes in på grund av coronaviruset

Det innebär att även kommunstyrelsens möte i april blir av, detta då det krävs att kommunstyrelsen har berett ett ärende innan det tas upp i fullmäktige.

Fakta

Beslut som kan tas utan nämndmöte

Exempel på beslut som nämndordföranden kan ta utan nämndsammanträde:

  • Beslut som rör enskilda och där den enskilda kan lida skada om beslutet inte tas.
  • Beslut där det i lag eller annan författning finns reglerade tidsfrister för beslutsfattandet.
  • Beslut om att stänga eller begränsa tillgången till kommunala verksamheter.
  • Beslut som behöver fattas med anledning av att de är av stor ekonomisk eller annan stor betydelse för kommunen.
Källa: Sollentuna kommun
Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

De ska se till att butikerna följer pandemilagen

Nyheter Mitt i tar rygg på trängselinspektörerna Max 20 kunder i butiken och handsprit i entrén. I Barkarby outlet följs den nya pandemilagen till punkt och pricka, kan länsstyrelsens inspektörer konstatera. "Butikerna vill göra rätt", säger...tisdag 26/1 11:40

Kommunen anordnar digitalt möte om trygghet

Nyheter Anmäl dig i dag om du vill vara med på mötet på torsdag På grund av coronapandemin fungerar inte fysiska informationsmöten just nu, men digitalt går så klart bra. På torsdag anordnar kommunledningen ett första sådant informationsmöte online, och då är det...tisdag 26/1 5:40