Kommunfullmäktige ställdes in i mars men kommer att ha ett sammanträde, i nedbantat format, i april. Foto: Julia Blomgren

Kommunens nämndsammanträden ställs in på grund av covid-19

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset ställer Sollentuna kommun in alla nämndsammanträden. Det gäller i förstone bara mars ut, men kan förlängas då en bedömning utifrån rådande läge kommer att göras från månad till månad.

  • Publicerad 08:53, 26 mar 2020

Vissa beslut (se faktaruta) kan tas även utan sammanträden då en nämnd enligt kommunallagen får ”uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”.

Flera sådana beslut har redan fattats i Sollentuna den senaste tiden, bland annat då vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L) tog ett ordförandebeslut om att stänga kommunens träffpunkter för äldre.

Sollentuna kommun stänger träffpunkter för äldre

Akuta ärenden tas upp i fullmäktige

Sammanträdet som kommunfullmäktige skulle haft i mars ställdes in, men däremot ska kf-mötet i april genomföras – dock med färre ledamöter och endast ärenden av akut karaktär kommer att behandlas.

Kommunfullmäktige ställdes in på grund av coronaviruset

Det innebär att även kommunstyrelsens möte i april blir av, detta då det krävs att kommunstyrelsen har berett ett ärende innan det tas upp i fullmäktige.

Fakta

Beslut som kan tas utan nämndmöte

Exempel på beslut som nämndordföranden kan ta utan nämndsammanträde:

  • Beslut som rör enskilda och där den enskilda kan lida skada om beslutet inte tas.
  • Beslut där det i lag eller annan författning finns reglerade tidsfrister för beslutsfattandet.
  • Beslut om att stänga eller begränsa tillgången till kommunala verksamheter.
  • Beslut som behöver fattas med anledning av att de är av stor ekonomisk eller annan stor betydelse för kommunen.
Källa: Sollentuna kommun
Visa merVisa mindre

Hundbajs i träden en protest mot brist på papperskorgar

Nyheter Hänger och dinglar i Rösjöskogen Den senaste tiden har träden i Rösjöskogen ”smyckats” med hundbajspåsar som hänger och dinglar i grenarna. Troligen är det inte lättja som ligger bakom, i stället ska det handla om en protest mot...fredag 5/3 9:10